Visum van 6 maanden van Congolese student vervangen door visum van 1 maand

Het visum van de Congolese student Junior Masudi Wasso van 6 maanden is geschrapt en vervangen door een visum dat 1 maand geldig is. Volgens de Dienst Vreemdelingenzaken en het kabinet van staatssecretaris voor Vreemdelingenzaken Sammy Mahdi (CD&V) is dat een normale procedure en heeft de jongeman nu 15 dagen om zich in regel te stellen, maar volgens zijn advocaat is die termijn te kort en staat hij nu voor de keuze tussen hier illegaal verblijven of terugkeren naar Congo.

Na ruim twee weken verblijf in een gesloten centrum en twee mislukte pogingen om hem uit te wijzen mocht de 20-jarige Junior Masudi Wasso gisteren dan toch ons land binnen. Volgens de Dienst Vreemdelingenzaken waren er "nieuwe elementen in het dossier" opgedoken. Bij zijn aankomst in ons land was de jongeman in het bezit van een visum dat 6 maanden geldig was, maar bij aankomst op Brussels Airport zag de politie redenen om aan zijn reismotief te twijfelen. 

Mijn cliënt heeft dat gisteren pas ontdekt, na zijn vrijlating

Advocate Marie Doutrepont

De afgelopen dagen was heel wat ophef rond deze zaak ontstaan. Niet alleen politieke partijen - DéFI, PS  en Ecolo - hadden hun ongenoegen geuit, maar ook de Congolese president Félix Tshisekedi was ontstemd. Gisteren herzag de Dienst Vreemdelingenzaken zijn beslissing. Junior Masudi Wasso kan dan toch zijn studies aan de UCL aanvatten. 

Maar hij kreeg een nieuw visum voor kortverblijf, geldig tot 3 november, waarop ook een termijn van 15 dagen verblijf in de Schengenzone staat vermeld. "Mijn cliënt heeft dat gisteren pas ontdekt, na zijn vrijlating", zegt advocate Marie Doutrepont. Volgens haar heeft Junior te weinig tijd om zijn nieuwe visum om te zetten in een verblijfskaart. Volgens haar staat hij voor een keuze: ofwel na 3 november hier illegaal blijven, ofwel het land verlaten aan het einde van de deadline en terugkeren naar Congo.

Het dossier is voor ons afgesloten

Woordvoerder staatssecretaris voor Asiel En Migratie Sammy Mahdi (CD&V)

"Dat het oude visum is ingetrokken, is een normale procedure", reageert de woordvoerder van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). "En het was onmogelijk om hetzelfde visum uit te geven. Het dossier is voor ons afgesloten."

Volgens de Dienst Vreemdelingenzaken heeft Junior Masudi Wasso nu 15 dagen om naar de gemeente van zijn verblijfplaats te stappen en zich daar in regel te stellen. In de praktijk betekent dit: zijn verblijfplaats door de politie laten bevestigen, waarop de procedure voor de uitreiking van een verblijfskaart van 1 jaar kan worden opgestart. Voor alle duidelijkheid: die procedure zal niet binnen de maand zijn afgerond. 

Navraag bij verschillende advocaten gespecialiseerd in vreemdelingenrecht leert ons dat er veel problemen zijn rond studentenvisa, net omdat de procedures vaak erg lang duren. "Mocht ik zijn advocaat zijn, zou ik ook op mijn achterste poten staan", horen we. Bovendien kan de termijn voor een visum voor kortverblijf tot 90 dagen lopen. "In dit geval hebben we gekozen voor een termijn van 1 maand. Punt", geeft de Dienst Vreemdelingenzaken nog mee.

Geïsoleerd geval of niet?

Politiek zijn de plooien rond deze zaak nog niet gladgestreken. Verschillende Kamerleden vonden de uitleg van staatssecretaris Mahdi in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken onvoldoende. PS-fractieleider Ahmed Laaouej had het over een "falen" en "het gebrek aan respect voor de menselijke waardigheid". Hij vroeg Mahdi een intern onderzoek in zijn administratie. "We willen duidelijkheid", aldus Laaouej. "Is dit een geïsoleerd geval of een veralgemeende methode?"

Mahdi wees erop dat een visum niet volstaat om het grondgebied te betreden en dat de politie het recht heeft om documenten te vragen over het doel en de voorwaarden van het verblijf in België. Over de behandeling van het dossier door de administratie, verwees hij naar de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, die het beroep van Junior Masudi Wasso heeft verworpen. Tot er gisteren dus "nieuwe elementen" opdoken en de beslissing werd herzien.

Meest gelezen