BELGA

Ziek voor enkele dagen? Federale regering bekijkt om gevraagde ziektebriefje dan af te schaffen

De federale regering bekijkt of het systeem van ziektebriefjes voor korte afwezigheden kan afgeschaft worden. Dat schrijft De Morgen en verneemt ook onze redactie. Over hoeveel dagen het dan zou gaan - 2 of 3 - staat nog ter discussie. De beslissing valt samen met de hele begroting, tegen het weekend. Voor minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) moet de afschaffing passen in een breder plan dat ook betrekking heeft op de langdurig zieken. 

Elk jaar hebben de huisartsen bijna 3 miljoen consultaties met mensen die maar enkele dagen ziek zijn. Het kost de overheid ook zo'n 62,5 miljoen euro aan tussenkomsten.

De federale regering bekijkt nu of de plicht om een ziektebriefje in te dienen op het werk bij korte ziekte van enkele dagen, kan afgeschaft worden. Wie wil, kàn dan uiteraard nog naar de dokter, maar wie voor zichzelf kan inschatten dat het meer een kwestie van uitzieken is, hoeft dan geen dokter te bezoeken. 

Het voorstel is door vicepremier Petra De Sutter op de federale tafel gelegd. Volgens haar komt het voorstel tegemoet aan de vraag van huisartsen én werkgevers, en zou het ook een besparing betekenen, zo schrijft ze op Twitter.

Wij hebben in zo'n situatie geen enkele meerwaarde op medisch vlak

Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica

"De huisartsen zijn inderdaad al langer vragende partij", zegt Roel van Giel van huisartsenvereniging Domus Medica.  "Voor zo'n kortstondige ziektes weet de patiënt heel goed wat hij moet doen. Hij moet uitzieken.  Wij kunnen vaak geen extra adviezen geven. Wij hebben daar op medisch vlak geen enkele meerwaarde. De consultatie dient enkel voor dat briefje, voor de administratie. Vandaar dat wij het willen afschaffen."

Het mag niet gaan om een excuus voor uitgaansgedrag

Kris De Meester, VBO

Ook werkgeversorganisatie VBO is mee, maar vraagt wel om dit mee te nemen in een breder verhaal. "Er moet ook een globalere discussie gevoerd worden, zoals over het voorschrijfgedrag van artsen, controlemogelijkheden van de werkgever en het responsabiliseren van de werknemer", zegt Kris De Meester van VBO.

Zo moet gekeken worden of de werknemer op andere manieren moet duidelijk maken dat die echt ziek is. "Het gaat er bijvoorbeeld om dat wij willen dat de werknemer zelf persoonlijk contact opneemt.  Dat hij bijvoorbeeld zelf een verklaring aflegt waar hij zegt: ik voel me onwel, maar ik denk dat ik binnen 2 of 3 dagen opnieuw aan het werk kan. We moeten toch wat responsabiliseren. Het mag niet gaan om een excuus voor uitgaansgedrag, familiebezoek of welk vrijetijdsgegeven dan ook", aldus De Meester.

De beslissing over de afschaffing van ziektebriefjes bij korte afwezigheden zal normaal pas vallen samen met de rest van de begroting, tegen het weekend.

Minister Vandenbroucke: "Het gaat niet alleen over dat ziektebriefje"

Ook minister van Volksgezondheid Vandenbroucke (Vooruit) is van oordeel dat het ziektebriefje voor korte afwezigheden kan verdwijnen, hij heeft het over "papperasserij".  Maar het gaat voor de minister niet alleen over dat ziektebriefje. De afschaffing ervan moet de huisartsen de kans geven meer tijd te besteden aan patiënten aan de andere kant van het spectrum, de langdurig zieken: "En dan zou de aandacht van alle artsen moeten gaan naar de vraag: (...) hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen die langdurig ziek zijn, toch nog kans krijgen op werk ". 

Meest gelezen