Komt er een supergemeente in de Vlaamse Ardennen? "We laten eerst een haalbaarheidsstudie uitvoeren"

Kruisem, Oudenaarde, Kluisbergen en Wortegem-Petegem bekijken of ze meer kunnen samenwerken, en eventueel kunnen fusioneren tot één supergemeente. Zover is het nog niet. Er komt een haalbaarheidsstudie en er wordt bekeken of er een draagvlak is bij de bevolking. Burgemeester Joop Verzele (CD&V) van Kruisem kent de voordelen: "De fusie tussen Kruishoutem en Zingem is een goeie beslissing geweest, bijvoorbeeld op vlak van financiën."

De gemeenten Kruisem, Kluisbergen, Oudenaarde en Wortegem-Petegem bekijken of ze in de toekomst nauwer kunnen samenwerken en eventueel tot een fusiegemeente kunnen komen. Het idee komt niet zomaar uit de lucht gevallen, want de 4 gemeenten werken al jaren nauw samen, legt burgemeester Joop Verzele van Kruisem uit: "We werken al jaren goed samen op gebied van politiezones en vormen 1 politiezone. Maar tijdens de coronaperiode is dat nog versterkt. We hebben een intergemeentelijke veiligheidscel en beslissen meestal voor de 4 gemeenten samen. En dat werkt goed."

Verlies van eigenheid?

Binnenkort komt er een grote haalbaarheidsstudie om te zien of een fusie kan of niet. "Heel belangrijk  is dat we ook de mening van de burgers horen", benadrukt Verzele. "Het is een grote stap. Met Kruisem heb ik goeie ervaringen. We zien dat enorm renderen, bijvoorbeeld op financieel en personeelsvlak. De mensen waren hier ook bang om hun identiteit te verliezen, maar ze zien nu dat er eigenlijk weinig verandert qua identiteit."

Een fusie betekent ook een nieuwe burgemeester die ik misschien niet meer ken 

Inwoonster Kruisem

De inwoners zelf moeten wennen aan het idee van een nieuwe fusie, en twijfelen toch: "Ik weet het zo nog niet. Ik veronderstel dat dat zou betekenen dat we onze burgemeester zouden kwijtspelen", reageert een inwoonster. "Iemand minder bekend en zoals je weet: minder bekend is minder bemind'." Een andere inwoner ziet het anders. "Eigenlijk interesseert me dat niet zo , maar ik weet niet of het wel zo goed is voor de gemeente zelf. Misschien verliest ze wel eigenheid? "

Onze ploeg van "Het journaal" verzamelde nog enkele reacties van inwoners:

Videospeler inladen...

Ik besef dat dat kan betekenen dat ik m'n burgemeestersjerp daarvoor moet opofferen

Joop Verzele, burgemeester Kruisem

Meer geld

Over het burgemeesterschap is Verzele duidelijk: "Natuurlijk wil dat zeggen dat je je burgemeestersjerp misschien opoffert. Maar we zijn toch vooral aangesteld om kwaliteit aan onze inwoners te bieden." Verzele voegt er nog een voordeel aan toe: "Wij hebben al eens een polis van 500 euro per inwoner gekregen bij de vorige fusie. De burgers hebben daar ook voordeel van, hoewel ze dat misschien niet beseffen. We kunnen veel meer projecten doen en de belastingen verlagen." Of de supergemeente of fusie er komt, is nog koffiedik kijken. Over 14 dagen zitten alle gemeenteraadsleden alvast samen rond het prille idee.

Meest gelezen