Na druk van oppositiepartij PVDA: Vlaams Parlement voert loonsverlaging van 5 procent vandaag nog in 

Het Vlaams Parlement gaat de vergoedingen van de parlementsleden met vijf procent verlagen en die maatregel wordt vandaag nog ingevoerd. Vanaf januari zou de loonsverlaging effectief in moeten gaan. Dat laat Open VLD-parlementslid Willem-Frederik Schiltz weten. Eind december 2019 werd al een resolutie in die zin unaniem goedgekeurd, maar die was nog steeds niet uitgevoerd. De uiterst-linkse oppositiepartij PVDA klaagde dat aan en wilde daarom vandaag de resolutie opnieuw indienen.

Even terug naar eind 2019. De Vlaamse regering had besparingen aangekondigd, onder meer in de cultuursector. Als tegengewicht tegen de kritiek zouden de lonen van de Vlaams Parlementsleden met vijf procent dalen, een loonsverlaging die de federale Kamer enkele jaren eerder al had doorgevoerd.

De resolutie werd unaniem goedgekeurd in het Vlaams Parlement. De lonen zouden wel niet onmiddellijk verlaagd worden: het Uitgebreid Bureau van het parlement - dat instaat voor de dagelijkse werking van het parlement - zou tegen mei 2020 een voorstel uitwerken.

Bekijk het verslag uit "Het journaal" van 20 december 2019:

Videospeler inladen...

Maar dat was dus nog niet gebeurd. Dat stelde oppositiepartij PVDA naar eigen zeggen vorige week vast, toen in het parlement werd beslist om te raken aan de vergoeding van langdurig zieke parlementsleden. PVDA-fractievoorzitter Jos D'Haese wilde daarom de forcing voeren, door opnieuw een resolutie in te dienen vandaag.

"Wij gaan exact dezelfde tekst voorleggen, tot op de letter. Met een nieuwe deadline: tegen de begrotingsopmaak van januari 2022. We verwachten de steun van alle parlementsleden om dat voorstel alsnog uit te voeren", aldus D'Haese vanmorgen in "De ochtend" op Radio 1.

Dan toch

Bij het kabinet van Vlaams Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) was te horen dat het voorstel opgenomen is in een brede oefening rond het statuut van volksvertegenwoordiger, binnen de interparlementaire werkgroep. Maar daar hecht PVDA weinig waarde aan. En daar wordt nu kennelijk ook niet meer op gewacht: de maatregel zal nu effectief worden doorgevoerd door het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement. Dat laat Willem-Frederik Schiltz, fractievoorzitter van regeringspartij Open VLD, weten aan VRT NWS.

"De bedoeling was om het statuut van parlementsleden zoveel mogelijk gelijk te krijgen in heel België. Daarvoor is studiewerk verricht, mevrouw Homans heeft dat voorstel bij de conferentie van alle parlementsvoorzitters gebracht. Blijkt dat er hier en daar toch wat tegenkanting is. Dus hernemen we het voorstel hier in het parlement. Ik heb vandaag ook het Uitgebreid Bureau bijeengeroepen en we zullen het voorstel hier vandaag goedkeuren."

Videospeler inladen...

Eerder had oppositiepartij Vooruit PVDA bijgetreden: "Ook wij vinden nog altijd dat die vijf procent van het loon van parlementsleden af mag. We gaan er bij voorzitter Homans dus op aandringen om daar nu zo snel mogelijk werk van te maken en zullen de resolutie die PVDA aankondigt zeker steunen", liet parlementslid Hannelore Goeman weten. 

"Er was vooral stilte"

Vraag is natuurlijk waarom de aanvankelijke deadline niet werd gehaald en waarom dat niet eerder is opgemerkt. "Met de PVDA verdienen wij een gemiddeld werknemersloon. Wij krijgen niet de volledige parlementaire vergoeding gestort. Dat maakt dat wij dat verschil niet op onze rekening hebben zien verschijnen", verschoont Jos D'Haese zijn partij.

Voor de andere partijen is hij niet mild. "Ik ga ervan uit dat wanneer wij met het parlement een resolutie unaniem stemmen om het Uitgebreid Bureau op te dragen om dat uit te voeren, dat dat uitgevoerd wordt. We hebben het er vorige week heel kort over gehad in het parlement en er was vooral stilte. Daar concludeer ik uit dat het een bewuste beslissing is geweest om het niet te doen", aldus D'Haese.

Eigenlijk wil de PVDA een stuk verder gaan dan die vijf procent en bovendien ook raken aan de lonen van de ministers. "Maar dit is voor ons nu een principekwestie. Men heeft het beloofd, maar niet uitgevoerd. Men moet nu boter bij de vis doen", besluit D'Haese.

Beluister het interview met PVDA-parlementslid Jos D'Haese in "De ochtend" op Radio 1:

Morele schaamte

Politiek journalist Ivan De Vadder vindt het merkwaardig dat de parlementsleden niet vroeger gereageerd hebben. "Als er plots 5 procent van mijn loon zou gaan, zou ik dat zien. Als er aangekondigd wordt dat er 5 procent van mijn loon zal gaan en dat gebeurt niet, zou ik dat ook merken. Zeker als ik de beslissing om dat te doen mee heb goedgekeurd. Dan zou ik in conflict komen met mijn geweten", zegt hij in "De wereld vandaag" op Radio 1.

 Ieder voor zich had het perfect kunnen weten, zonder enig probleem.

Politiek journalist Ivan De Vadder

De Vadder ziet wel een verzachtende omstandigheid. "Het is heel moeilijk voor parlementsleden om onderling te vergelijken. De ene moet meer afdragen aan de partij dan de andere. De nettosituatie van de parlementsleden is dus verschillend. Maar ieder voor zich had het perfect kunnen weten, zonder enig probleem."

Volgens De Vadder zullen de parlementsleden het geld dat ze de voorbije jaren "extra" kregen, niet moeten terugbetalen. "Het zal vooral de morele schaamte zijn die de parlementsleden zullen moeten blijven dragen. Het gaat hier om een unanieme resolutie. Een resolutie is een aanbeveling die ze doen aan zichzelf en unaniem betekent dat alle parlementsleden het goedkeurden. En niemand die zijn vinger opgestoken heeft om te vragen waarom is dit nog niet gebeurd?"

Beluister het volledige gesprek met Ivan De Vadder in "De wereld vandaag" op Radio 1 hier:

Bekijk hieronder de volledige reportage uit "Het journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen