Copyright © 2018, ikhsan nurariawan, licensed via EyeEm Mobile GmbH

Al 200 klachten over energiebedrijven die zomaar voorschotten verhogen bij vast contract: "Vaak te weinig gemotiveerd"

Op minder dan een week tijd zijn er bij de federale ombudsman voor Energie al zo'n 200 klachten binnengekomen over de energieleveranciers Mega en de Vlaamse Energieleverancier. Ondanks vast contract zien hun klanten dat hun voorschotfactuur toch wordt verhoogd. Ombudsman Eric Houtman heeft daar zijn bedenkingen bij.

Nogal wat klanten van energieleverancier Mega en van de Vlaamse Energieleverancier hebben een onaangename verrassing gekregen, zo vernam "De Inspecteur" op Radio 2. Ondanks een vast contract wordt hun voorschotfactuur verhoogd. Ook bij de federale ombudsman voor Energie, Eric Houtman, zijn daarover sinds vorige vrijdag al zo'n 200 klachten binnengekomen. "Dat is immens", zegt die.

Maar kunnen die bedrijven dat zomaar doen? Houtman heeft zo zijn bedenkingen. "Een voorschotfactuur moet bekeken worden in functie van de afrekeningsfactuur die men jaarlijks moet betalen", legt hij uit in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Twee factoren zijn daarbij belangrijk: het tarief en het verbruik."

"Ik heb de indruk dat men vooral naar het verbruik kijkt: 'vorige winter was koud en nat, dus het kan zijn dat je meer verbruikt hebt'. Ook zijn er meer telewerkdagen geweest, zo klinkt de redenering. Wat het tarief zelf betreft, verwijst men naar de toekomstige vernieuwing van het contract. Daar heb ik het wel moeilijk mee. Ik vind dat voorbarig. Het zou beter zijn dat men die voorschotverhoging dan pas toepast."

Zelf in gesprek gaan

Houtman vindt dat de leveranciers die voorschotverhoging ook niet voldoende motiveren. "Want de leverancier moet ook een detailberekening kunnen geven. Als de klant daar niet op wil ingaan en een tegenvoorstel doet, moet men ook kunnen motiveren waarom men daar niet op wil ingaan."

Bekijk hieronder het advies van de Federale ombudsman Energie Eric Houtman:

Videospeler inladen...

Als de klant een tegenvoorstel doet, moet de energieleverancier ook kunnen motiveren waarom men daar niet op wil ingaan

Eric Houtman, de federale ombudsman voor Energie

De ombudsman hoort ook geluiden dat de energieleveranciers die zulke voorschotverhogingen doorvoeren, zichzelf zo financieel proberen in te dekken tegen de fors gestegen energieprijzen. "Voor die vaste contracten heeft men die volumes moeten aankopen om dat vast tarief te kunnen verzekeren. Zijn die volumes onvoldoende ingedekt, moet men op de huidige groothandelsmarkt aankopen doen tegen een veel hogere prijs dan bij het begin van het contract werd afgesloten."

Wat kunnen klanten doen? Volgens Houtman proberen ze best eerst zelf in gesprek te gaan met hun leverancier. Als dat niet werkt, kan de Ombudsdienst proberen te helpen. "We proberen dan een oplossing te vinden." Maar als zelfs dat niet lukt, houdt het ook voor de Ombudsdienst op. "We kunnen dan wel een aanbeveling formuleren, maar die is niet bindend. Leveranciers zijn niet verplicht om er zich aan te houden."

Meest gelezen