Radio 2

Politie Grimbergen test bodycams: “Voor de veiligheid van de agenten en de burger”

Van 4 tot 17 oktober gaat de politie van Grimbergen vier bodycams testen. Dat zijn kleine camera’s die politiemensen op hun uniform dragen. “We zien dat er steeds meer omliggende zones gebruikmaken van die bodycams”, zegt korpschef Jurgen Braeckmans.

Volgens de korpschef zijn er verschillende redenen om zo’n bodycam te gebruiken. “Het geweld tegenover politiemensen is in stijgende lijn. En we denken dat het gebruik van bodycams dat gaat temperen.” Ook het veiligheidsgevoel van de politiemensen speelt mee. “We denken dat het veiligheidsgevoel door het gebruik van bodycams gaat toenemen. Maar het is ook naar de burger toe. We krijgen geregeld klachten van burgers die zich benadeeld of niet eerlijk behandeld voelen. Vaak is zo’n zaak woord tegen woord. We hopen dat met bodycams te kunnen relativeren.”

Proefperiode

De politiezone gaat de komende weken vier bodycams van een bepaald merk testen. “Om ze technisch te testen, er mee te leren werken en de agenten te briefen wat wel en niet kan”, zegt Braeckmans. “De bedoeling is om met die ervaring volgend jaar een paar bodycams vast in gebruik te kunnen nemen. Op termijn willen we alle buitenploegen met bodycams uitrusten, maar voor de test gebruiken enkel de interventieploegen ze.”

Meest gelezen