Natuurpunt komt met oplossing voor droogte, hitte en overstromingen: nieuw project in 5 Vlaamse steden 

Met het nieuwe Wetlands4Cities-project wil Natuurpunt een klimaatrobuuste natuur in en rond de Vlaamse steden creëren. Op 5 verschillende testlocaties zal de organisatie inzetten op de ontwikkeling en versterking van natte natuur als middel tegen droogte, hitte en overstromingen aan de hand van wetlands, of waterrijke gebieden.

Wetlands zijn bijzonder belangrijke ecosystemen in Europa. Het zijn hotspots van biodiversiteit en ze bieden talloze kansen om de klimaatverandering aan te pakken. Wetlands beschermen tegen overstromingen en waterschaarste, maar slaan ook CO² op en zorgen voor groene airconditioning in oververhitte stedelijke gebieden. 

Projectmedewerker van Natuurpunt, Lander Wantens, legt uit wat het project is en hoe het juist werkt: "Door extra water te bufferen in wetlands willen we overstromingen, zoals die van voorbije zomer verzachten of tegengaan. Daarnaast willen we bepaalde gebieden weerbaarder maken tegen droogte en hitte. Dit doen we door extra water te infiltreren in de bodem, om zo het sponseffect te versterken."

Vlaamse steden

De vijf projectgebieden zijn Meirdam (Dendermonde), Houtzekouter (Aalst), Hobokense Polder (Antwerpen), Mechels Broek (Mechelen) en Uitkerkse Polder (Blankenberge-Brugge). In de toekomst hoopt Natuurpunt het project uit te breiden in alle Vlaamse provincies. 

"We plannen verschillende maatregelen te nemen in de verschillende projectgebieden", zegt Wantens. "Zo willen we in Dendermonde samen met de lokale afdeling en de partners het gebied toegankelijk maken voor de omwonenden en de omgeving weerbaar maken voor wateroverlast door extra water in het gebied te bufferen. In Aalst plannen we om samen met een private eigenaar en de stad overstromingen te voorkomen door water te bufferen in de beekvallei."

In het Mechels Broek wil Natuurpunt het wetland opnieuw verbinden met de Dijle, want nu wordt dit uitsluitend gevoed door regenwater waardoor het gebied in de zomer droog komt te staan. In de Uitkerkse polder nemen ze maatregelen om het waterverbruik van Pepsico te compenseren en zo het wetland ten noordwesten van Blankeberge-Brugge te versterken.

Meest gelezen