Radio 2

Directie en vakbonden bereiken voorakkoord cao bij ArcelorMittal Gent

De directie en de vakbonden bij staalproducent ArcelorMittal in Gent hebben gisteren een akkoord gevonden voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Sinds vandaag wordt het naar het personeel gecommuniceerd. Indien dat geen tweederdemeerderheid haalt, dreigt een stakingsaanzegging.

Nadat de directie enkele weken geleden te maken had gekregen met werkonderbrekingen, werden de cao-onderhandelingen bij ArcelorMittal vervroegd naar maandag. Gisteren kwam er een voorakkoord uit de bus.

"We kunnen dit akkoord aan de arbeiders voorleggen", zegt vakbondsman Maarten Cornelis van ACV. "Maar de eerste reacties zijn verdeeld." De cao zou tegemoet moeten komen aan een aantal verzuchtingen bij het personeel, onder meer van praktische aard. 

Naast een reeks beloftes op het vlak van eindeloopbaan, mobiliteit en welzijn vragen de arbeiders vooral een financiële verbetering. Maar de loonnorm beperkt de onderhandelingsruimte van de vakbonden, die met een reeks alternatieve stelsels en wettelijke uitzonderingen de koopkracht van het personeel willen opkrikken.

Koopkracht verhogen

Binnen de loonnorm zullen de arbeiders, het grootste deel van de in totaal 4.600 personeelsleden, kunnen rekenen op de maximale stijging van 0,4 procent. De koopkracht van het personeel wordt ook verhoogd via de anciënniteitsbaremieken en een anciënniteitspremie. Dit jaar en in 2022 krijgt het personeel 40 euro ecocheques.

Er komt een kwartaalpremie en een vervroegde uitbetaling van de eindejaarspremie. "We spreken over een totaalbedrag van zowat 1.250 euro, waar 13,07 procent RSZ-bijdragen afgaat", zegt Cornelis. Jobstudenten zullen aanspraak kunnen maken op maaltijdchecques.

Vervroegde uitdiensttreding

Binnen de wettelijke krijtlijnen zal de directie ook de mogelijkheid van vervroegde uitdiensttreding steunen. Mensen zullen een SWT kunnen aanvragen en een bijkomend bedrag ontvangen van de werkgever. "Zo zal hun nieuw inkomen 85 procent zijn van wat ze daarvoor verdienden."

Om de aanwervingsstop tijdens de coronacrisis te compenseren zijn al eens een honderdtal vacatures geopend. Maar ArcelorMittal Gent zou in het contract vanaf 1 december 2021 met vaste contracten werken en tijdelijke contracten gaan na een positieve evaluatie over naar een vast contract vanaf 1 december 2021. 

Bij ArcelorMittal Tailored Blanks Gent, waar koetswerkonderdelen voor de automobielsector worden geproduceerd, krijgen aangeworven krachten meteen een tijdelijk contract van zes maanden in plaats van een tijdelijk tewerkstellingscontract.

Verduurzaming

Het waren belangrijke syndicale onderhandelingen bij ArcelorMittal, waar enkele weken geleden werkonderbrekingen zijn georganiseerd door honderden staalarbeiders. 

De fabriek staat de komende 10 jaar ook voor een belangrijke verduurzamingsoperatie met de komst van een productieproces op waterstof en elektrische ovens.

Het voorakkoord zal aan het personeel op 18 oktober ter stemming worden voorgelegd.

Meest gelezen