Stad Gent

Gentse studentenverenigingen ondertekenen vanavond het doopdecreet en maken nieuwe versie 

In Gent zullen vanavond 80 studentenverenigingen een handtekening zetten onder het doopdecreet 2021-2022. Het doopdecreet bestaat al sinds 2007 en bevat regels voor een correcte en respectvolle doop. Dit najaar zal een werkgroep van studenten en experts het decreet nog eens grondig onder de loep nemen, zodat het duidelijker is voor iedereen.

Witte labojassen en praesidiumlinten: ze zijn momenteel niet uit het straatbeeld te slaan in de Gentse studentenbuurt, want het doopseizoen is volop aan de gang. Om dat allemaal veilig te laten verlopen, bestaat er een decreet met regels. Vanavond zullen alle erkende studentenverenigingen, en een paar niet-erkende, het doopdecreet 2021-2022 ondertekenen. 

Je mag dopelingen niet verplichten om alcohol te drinken of naakt rond te lopen

Julie Vlaminck van het FakulteitenKonvent

"Het doopdecreet bevat verschillende regels over wat je wel of niet mag doen tijdens een studentendoop", vertelt Julie Vlaminck van het FakulteitenKonvent, de overkoepelende vereniging voor de verschillende faculteitskringen van de UGent. "Er staat bijvoorbeeld in dat je geen alcohol mag drinken wanneer je een doop organiseert. Je mag dopelingen ook niet verplichten om alcohol te drinken, naakt rond te lopen of lessen te missen. En we controleren daar ook heel streng op."

Jaarlijkse herziening

Het Gentse doopdecreet werd in 2007 opgesteld. "Het kwam er vooral om te voorkomen dat dopen steeds erger en erger worden", legt Nicolas Vander Eecken uit. Hij is studentenbeheerder van de Gentse universiteit. "Want dat is een tendens die we zien. Stel je voor: iemand wordt gedoopt. Wanneer die persoon het jaar erop zelf een doop moet organiseren, zal die denken: "ik moest dit doen tijdens mijn doop, dus ik laat de nieuwe dopeling iets doen dat minstens even erg is." Die curve, dat versterkende effect, wilden wij tegenhouden. En dat is ook gelukt met het charter."

Studenten hebben de neiging om elke nieuwe doop erger te maken dan de vorige

Nicolas Vander Eecken, studentenbeheerder van UGent

Het decreet werd sinds 2007 elk jaar nog eens doorgenomen en indien nodig bijgewerkt. "Er werden dit jaar geen aanpassingen doorgevoerd", weet Julie Vlaminck. "Toch is het belangrijk dat het decreet elk jaar wordt nagekeken. Dit jaar zeker, want de publieke opinie is sterk veranderd na het incident bij Reuzegom. Maar het is sowieso goed om alles nog eens af te toetsen bij de verschillende verenigingen, de stad en de ordediensten." 

Werkgroep

Het doopdecreet van volgend academiejaar zal er normaal gezien een stuk anders uitzien dan het huidige. Want de stad Gent heeft - op vraag van studenten - een werkgroep aangesteld, om dit najaar een gemoderniseerde versie te maken, met regels die nog duidelijker zijn. De werkgroep bestaat uit een aantal studenten en twee experten van de universiteit: een moraalfilosoof en een taal- en letterkundige. 

"We willen dieper ingaan op de letter en de geest van het reglement", zegt Nicolas Vander Eecken. Het gaat dus niet alleen om de regels zelf, maar ook om de verwoording ervan. "We gaan nadenken over hoe de regels moeten gedefinieerd worden, zodat die het best geïnterpreteerd en nageleefd kunnen worden."

Meest gelezen