Huurders van slecht geïsoleerde woningen ongerust nu energieprijzen stijgen, huurbonden willen renovatiepremies

Het Vlaamse Huurdersplatform wil dat de overheid verhuurders stimuleert om de kwaliteit van hun woningen te verbeteren. Private huurwoningen zijn vaak minder goed geïsoleerd dan woningen voor eigen gebruik. Door de stijging van de energieprijzen krijgen de huurdersbonden dan ook veel mails en telefoontjes van ongeruste huurders.

“Private huurwoningen in Vlaanderen hebben over het algemeen een slechte energiekwaliteit”, kadert Joy Verstichele, woordvoerder van het Vlaams Huurdersplatform. Naar schatting een kleine helft voldoet niet aan de energienormen. “Huurders kunnen geen kant op: ze zijn volledig afhankelijk van de huisbaas en zijn bereidheid om de woning energiezuiniger te maken.”

Huisbaas op het matje roepen

Het rommelt al langer op de private huurmarkt: “De huurprijzen liggen sowieso erg hoog. Als daarbovenop ook de energiefactuur stijgt, wordt het voor heel wat mensen zeer moeilijk om de rekeningen te blijven betalen. De ongerustheid onder de huurders is groot.” Dat is te merken aan de hoeveelheid telefoons die de lokale huurdersbonden de laatste weken ontvangen. “Kan ik mijn huurbaas hierover aanspreken, welke procedure kan ik in gang steken, welke mogelijke gevolgen heeft dat: mensen willen weten of en hoe ze hun huisbaas kunnen aanporren.”

Er is de Vlaamse Wooncode, die verhuurders oplegt om private huurwoningen aan minimale wettelijke kwaliteitsvereisten te laten voldoen. Zo mag een huurwoning geen enkel glas bevatten en moet er een minimale dakisolatie zijn. “Maar die energienormen stellen niet veel voor”, vindt Verstichele. “Ze verzekeren hoegenaamd niet dat je daarmee de warmte binnenhoudt.”

Bekijk hier de reportage uit "Het Journaal" en lees daaronder verder:

Videospeler inladen...

Geeft een wettelijk kader huurders dan geen houvast om huisbazen bij eventuele wanpraktijken op het matje te roepen? “In principe kan je een woningkwaliteitsonderzoek aanvragen. Dan komt er iemand langs die nagaat of de woning al dan niet conform is.” Maar zo’n procedure is complex: een huurder kan naar de vrederechter trekken om de gebreken te laten herstellen of de huurovereenkomst te laten ontbinden, of hij kan een procedure opstarten bij de gemeente om de woning onbewoonbaar te laten verklaren. “Door deze complexiteit en onzekerheid durven maar weinig huurders verdere stappen te zetten.”

"Stelselmatige verhoging energienormen"

Daarom vindt het Vlaams Huurdersplatform dat er andere manieren moeten zijn om de woning- en energiekwaliteit op de private huurmarkt te verbeteren. “Het huidige beleid vanuit de Vlaamse regering biedt geen volwaardig woonantwoord”, aldus Verstichele. Een mogelijke oplossing zit volgens hem in renovatiepremies voor verhuurders. “Zij het met een aantal voorwaarden. Als huisbazen beroep mogen doen op een renovatiepremie, moeten ze zich aan een maximale huurprijs houden, en moeten de woningen voor langere duur verhuurd worden. Voor eigendomswoningen zijn er premiemogelijkheden, waarom dan niet voor de private huurmarkt?”

Maar weinig huurders durven stappen tegen hun huisbaas te ondernemen

Joy Verstichele, woordvoerder Vlaams Huurdersplatform

We leggen de vraag voor aan Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA). “Om de energiekwaliteit van de private huurwoningen omhoog te krikken, verstrengen we vanuit de Vlaamse overheid stelselmatig de energienormen waaraan een huurwoning moet voldoen. In 2020 hebben we daar al stappen voor ondernomen, in 2023 worden de normen nog strenger. Haalt een woning die norm niet, dan mag de verhuurder deze niet meer verhuren.”

Meest gelezen