Kruispunt Grote Baan Houthalen-Helchteren
radio 2

Na 50 jaar is kogel eindelijk door de kerk: de Noord-Zuid loopt in Houthalen-Helchteren door tunnels

De beslissing is vanmorgen dan eindelijk gevallen: de Noord-Zuid verbinding loopt in de dorpskernen van Houthalen en Helchteren door twee tunnels. Daarnaast komt er een elektrische trambus op een eigen bedding. Tegen 2030 zou alles moeten klaar zijn. 

Het zijn dus uiteindelijk toch tunnels geworden. Dat hebben de Vlaamse ministers van mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) en van omgeving Zuhal Demir (N-VA) vanmorgen bekendgemaakt.  Het voorontwerp gaat deze maand naar de verschillende adviesinstanties. Zowel op federaal, Vlaams, provinciaal als gemeentelijk niveau kan dan, in een periode van 30 dagen, advies gegeven worden over het onderzoek en het voorontwerp. In december zal, na de beslissing door de Vlaamse regering, een openbaar onderzoek starten dat zestig dagen duurt. In die periode krijgt iedereen de kans om te reageren en er komen verschillende infomarkten. Het definitieve voorkeursbesluit van de Vlaamse Regering volgt daarna. In het voorjaar van 2022 zouden al een aantal voorbereidende werken van start gaan. 

Hoe zal de verbinding eruitzien?

In het plan dat nu gekozen is, volgt de N74 het tracé van de Grote Baan. Twee tunnels halen het doorgaande noord-zuidverkeer uit de kernen van Houthalen en Helchteren. Halverwege de tunnel onder Houthalen, kan je ter hoogte van de Herebaan-Oost of -West de tunnel in- of uitrijden. De tunnel in Helchteren start ter hoogte van de Reitstraat/Vennestraat en eindigt ter hoogte van kasteelbrouwerij Ter Dolen. Verkeer dat uit de Kazernelaan (N719) in het oosten komt, kan via de Europarklaan en de Herebaan-Oost naar de tunnel in Houthalen te rijden. Hetzelfde geldt voor het verkeer vanuit de Lillosteenweg (N719) in het westen. Dat verkeer kan via de Herebaan-West de tunnel in. 

(Lees verder onder het plannetje)

De Werkvennootschap

Elektrische bus in eigen bedding tussen Hasselt en Pelt

Gelijktijdig met de wegverbinding komt er een hoogwaardige verbinding voor het openbaar vervoer, dat wordt een hoogwaardige en snelle elektrische bus in eigen bedding. Die rijdt tussen het station van Hasselt en het nieuwe mobiliteitsknooppunt 'Noord-Limburg', ter hoogte van het Mariaziekenhuis in Pelt. Het tracé zal grotendeels parallel liggen met de N74. De haltes en het rijcomfort van die verbinding zullen even goed zijn als die van een sneltram.

50 jaar geschiedenis

Het was begin jaren 70 dat de plannen voor een snelweg tussen Eindhoven en Hoei via Hasselt voor het eerst op tafel lagen. Het noordelijke stuk is er intussen, van Hechtel tot Lommel, maar na vijftig jaar is er in Houthalen en Helchteren nog altijd een missing link, met ook een flessenhals daar. Dit is een van de drukste wegen in Limburg: elke dag rijden daar meer dan 45.000 voertuigen door de twee dorpskernen met files en onleefbare toestanden tot gevolg. 

Zowat alle Vlaamse regeringen beten zich de afgelopen jaren stuk op dit dossier. We pikken er twee markante momenten uit:

Begin 2000 pakten twee toenmalige ministers: Patrick Dewael en Steve Stevaert, uit met de tunneloplossing, maar die tunnel werd enkele jaren later opnieuw begraven wegens veel te duur en te veel protest

Vanaf dan was er opnieuw sprake van een omleidingsweg. Steve Stevaert, toen gouverneur van Limburg, vatte zijn eigen bocht samen met de oneliner: "Waar een wil is, is een omweg". Maar toch niet dus: de plannen voor een omleidingsweg werden keer op keer verworpen door de Raad van State omdat die weg door waardevol natuurgebied zou lopen. 

En toen werd het een complex project

De vorige Vlaamse regering was al die juridische gevechten beu en besliste om met een wit blad te beginnen. Alle opties lagen opnieuw open en de Werkvennootschap zou die moeten onderzoeken. Dat onderzoek is intussen vier jaar aan de gang, en dat leverde 7 mogelijke alternatieven op en daarvan bleven er uiteindelijk 3 over. Maar daar zijn er dan toch weer 2 nieuwe bij gekomen, dat waren dan combinaties van die overgebleven alternatieven. 

5 alternatieven dus. Samengevat komt erop neer dat er vier alternatieven zijn waarbij tunnels onder de Grote Baan in Helchteren en Houthalen zullen gegraven worden. Het plaatselijke verkeer zou nog wel bovengronds kunnen rijden. 

Die vier verschillen alleen in de manier waarop het verkeer dat die Noord-Zuidverbinding kruist aansluit op de Noord-Zuid: ofwel komen er vertakkingen in de tunnels ofwel rijdt dat oost-westverkeer bovengronds. 

En dan was er nog de vijfde mogelijke oplossing en dat is een Oostelijke omleidingweg die vertrekt aan het op-en afrittencomplex van de E314 en dan via ondermeer Europark ten noorden van Helchteren weer aantakt op de N-74. Ook in dit alternatief is er sprake van een tunnel maar dan wel een geboorde tunnel die onder het gebied van de Hofstraat en onder Ten Hout loopt. 

Uiteindelijk is het dus een alternatief met twee tunnels geworden in Houthalen en Helchteren. Daarnaast rijdt er een elektrische trambus op een eigen bedding. 

Meest gelezen