Hoge Gezondheidsraad geeft groen licht voor tegelijk vaccineren tegen corona en griep

In een nieuw advies aan de overheid zegt de Hoge Gezondheidsraad  dat tegelijk vaccineren tegen COVID-19 en onder andere seizoensgriep mogelijk is. Ook combinaties met andere zogeheten basisvaccins zoals tetanus, difterie of kinkhoest zijn mogelijk. Maar de Gezondheidsraad wijst er wel op dat jongeren voorrang moeten geven aan die basisvaccins.

Vaccins tegen COVID-19 worden tot nu toe apart toegediend, met een minimum tussenpauze van 14 dagen voor of na de toediening van andere vaccins. Dat interval wordt gebruikt om bij eventuele bijwerkingen goed te kunnen onderscheiden welk vaccin ze veroorzaakt. Dat is een algemeen principe voor alle nieuwe vaccins, waarbij niet geweten is welke bijwerkingen ze kunnen veroorzaken en welke bijwerkingen eventueel nog versterkt worden door andere vaccins. 

Intussen zijn er voldoende gegevens verzameld over de veiligheid van vaccins tegen COVID-19. Er zijn meer dan 1 miljard corona-vaccins toegediend. Vaststellingen en studies hebben duidelijkheid verschaft over het merendeel van de bijwerkingen. Dus, zo concludeert de Hoge Gezondheidsraad, houdt ook het gelijktijdig toedienen van het corona-vaccin met het vaccin tegen bijvoorbeeld het griepvirus geen risico's in.

Nog geen combi-vaccin

Voorlopig is er nog geen sprake van een soort combinatie vaccin, dat ons tegelijk tegen griep en corona moet beschermen. "De twee vaccins kunnen tegelijk, maar elk met een andere spuit in een aparte spier worden toegediend", zegt vaccinoloog professor Pierre Van Damme, lid van de Hoge Gezondheidsraad.

"De farmaceutische industrie werkt wel aan zo'n combinatiespuit, maar die zal er zeker deze winter nog niet zijn", zegt Van Damme. 

Jongeren opgelet

Het is algemeen geweten dat jongeren vatbaar zijn voor meer bijwerkingen bij vaccinatie tegen COVID-19. Ook daarop wijst de Hoge Gezondheidsraad. 

"Die bijwerkingen dreigen niet ernstiger te worden bij een combinatie met een andere vaccinatie", zegt professor Van Damme. "Maar we raden wel aan om voorrang te geven aan de basisvaccinaties. Dus jongeren die wat angst hebben voor de bijwerkingen van het COVID-19 vaccin, kunnen beter die spuit een beetje uitstellen, dan hun inenting tegen tetanus, difterie of kinkhoest op de lange baan te schuiven."

Jongeren laten zich doorgaans minder snel inenten tegen het griepvirus. "Maar zwangere vrouwen, gezondheidspersoneel en 65-plussers raadt de Hoge Gezondheidsraad hoe dan ook aan zich zowel tegen corona als tegen griep te laten vaccineren", zegt Van Damme. "Soms hoor je beweren dat het COVID-19 vaccin ook zou beschermen tegen griep, maar dat is helemaal niet zo. Elk vaccin beschermt tegen andere virussen", zo besluit Van Damme.

Meest gelezen