De Turkse president Recep Tayyip Erdoğan.

Turkije keurt Klimaatakkoord van Parijs officieel goed

In Turkije heeft het parlement het Klimaatakkoord van Parijs van 2015 officieel geratificeerd. Dat heeft tot nu geduurd omdat de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan zich niet kon vinden in de "verdeling van plichten en lasten" onder de deelnemende landen. Over enkele weken neemt Turkije deel aan de klimaattop van de Verenigde Naties in de Schotse stad Glasgow. 

In het Klimaatakkoord van Parijs van 2015 hebben wereldleiders afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden boven het pre-industriële niveau (dus het niveau van voor de industriële revolutie tussen 1750 en 1850) en bij voorkeur tot 1,5 graden. Om dat doel te bereiken, worden van alle deelnemende landen inspanningen verwacht om hun uitstoot van broeikasgassen te beperken. 

Bedenkingen van Erdoğan

Turkije ondertekende ook het Klimaatakkoord van 2015, maar had het tot nu toe niet geratificeerd. Ratificatie betekent dat een land een internationaal akkoord officieel bekrachtigt, zodat het in werking kan treden. 

President Erdoğan heeft de boot lang afgehouden, omdat hij vond dat de verwachte inspanningen niet evenwichtig genoeg verdeeld waren tussen de deelnemende landen. Hij vond dat landen die al veel langer geïndustrialiseerd zijn dan Turkije een grotere verantwoordelijkheid dragen voor de klimaatopwarming en dus in verhouding meer inspanningen moeten doen. 

Waarom het Turkse parlement nu toch besloten heeft het Klimaatakkoord te ratificeren, is niet helemaal duidelijk. Mogelijk heeft het iets te maken met de aanhoudende droogte waardoor het land al lang geteisterd wordt. Afgelopen zomer werd Turkije ook zwaar getroffen door bosbranden en overstromingen. Een honderdtal mensen lieten daarbij het leven.

VN-klimaattop start over 3 weken

Op 31 oktober begint de COP26-klimaattop van de Verenigde Naties in de Schotse stad Glasgow. Op die klimaattop zullen de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs worden aangescherpt.

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres waarschuwde onlangs nog dat de wereld op weg is naar een "catastrofale opwarming van 2,7 graden", als de deelnemende landen voortdoen zoals ze nu bezig zijn. "Als we ons traject niet collectief bijsturen", zegt Guterres, "bestaat er een groot risico dat de COP26-klimaattop in Glasgow zal mislukken."

Klimaatactivisten reageren voorzichtig positief op de ratificatie van het akkoord door Turkije, maar roepen president Erdoğan toch vooral op om snel tot actie over te gaan. 

Meest gelezen