Hilde De Windt

Binnenkort alleen nog remgeld (4 euro) betalen bij je dokter? "Belangrijk voor toegankelijkheid van zorg"

Het verzekeringscomité van het Belgische Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv), waarin zorgverleners en ziekenfondsen zitten, wil dat artsen vrij kunnen kiezen om met de zogenoemde "derdebetalersregeling te werken". Dat schrijft De Standaard. Daardoor zou de patiënt alleen nog het remgeld aan de arts moeten betalen en betaalt het ziekenfonds de rest van de factuur. De voorzitter van de Christelijke Mutualiteit Luc Van Gorp is voorstander en zegt dat het de drempel tot de gezondheidszorg verlaagt.

Wie nu naar de dokter of tandarts gaat, moet voor een consultatie vaak een aanzienlijk bedrag betalen, waar zij of hij later het grootste deel van terugbetaald krijgt door het ziekenfonds. Via het derderbetalerssysteem moet de patiënt enkel nog het remgeld betalen, 3,5 euro voor een jaarlijkse controle bij de tandarts of 4 euro voor een consultatie bij de huisarts. 

Het systeem bestaat al voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming en voor ziekenhuisopnames. Het verzekeringscomité adviseert nu om dit systeem uit te breiden voor álle consultaties bij de dokter.

Drempel voor gezondheidszorg verlagen

"We stellen dit voor omdat dit kan bijdragen tot meer toegankelijkheid van de zorg", legt de voorzitter van de Christelijke Mutualiteit (CM) Luc Van Gorp uit.

"We zijn ons er waarschijnlijk te weinig van bewust dat er een financiële drempel is voor veel mensen om naar de dokter te gaan. We weten dat wanneer mensen niet naar de dokter gaan, dit niet bijdraagt tot een goede gezondheid. Vandaar dat wij dit als ziekenfondsen een heel goede maatregel vinden."

Opvolging was eerst nodig

De vraag is dus waarom dit systeem al niet veel langer is ingevoerd? Daar waren volgens CM-voorzitter Van Gorp vooral praktische redenen voor. "Het is niet vroeger toegepast omdat het systeem fraudegevoelig is", zegt Van Gorp.

"De maatregel klinkt logisch, maar er moet natuurlijk door de derdebetaler gecontroleerd kunnen worden of er effectief een consultatie heeft plaatsgevonden. Vandaag zijn de ICT-systemen zodanig ver gevorderd, dat wij als verzekeringsinstellingen die controle kunnen doen. Dat kan bijvoorbeeld door de identeitskaart digitaal in te lezen en zo kunnen wij veel beter de opvolging van de betaling doen."

Er moet natuurlijk door de derdebetaler gecontroleerd kunnen worden of er effectief een consultatie heeft plaatsgevonden

Luc van Gorp, voorzitter CM

De derdebetalersregeling klinkt logisch en eenvoudig, en lijkt alleen maar voordelen te hebben. De patiënt moet geen geld uitgeven dat zij of hij pas later terugkrijgt en voor de dokter is het veiliger omdat hij niet met veel geld komt te zitten in zijn praktijk. 

 "Bij een bezoek aan de huisarts betaal je vaak zo'n 27 euro en veel mensen betalen cash", zegt Van Gorp. "Door alleen het remgeld te ontvangen belandt er veel minder geld in de dokterspraktijk wat uiteraard veiliger is. Het geld van de rest van de factuur, zal ook zeer snel op rekening van de artsen staan."

Meest gelezen