In het Kasteel van Laarne kregen 18 Vlamingen een wapenschild

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, overhandigde vandaag de wapenbrieven die in 2020 en 2021 door de Vlaamse Regering zijn toegekend. In totaal ontvangen 18 Vlamingen hun wapenbrief in het statige decor van het Kasteel van Laarne. De teller van het Vlaamse wapenregister komt daarmee op ruim 300 officieel geregistreerde wapens.

De toekenning van het wapenschild gebeurt via een plechtige wapenbrief, die vandaag overhandigd werd. Naast de tekening legt zo'n wapenbrief ook de officiële beschrijving of ‘blazoenering’ van het wapen vast. Zo vertellen de kleuren in het wapenschild iets over de levensvisie en afkomst van de drager van het schild. Iedereen kan zo'n wapenschild aanvragen. 

Dat deed ook Kurt Leuridan uit Tienen. Hij liet zijn wapenschild tekenen door een erkend ontwerper en is tevreden met het resultaat: "Wij zijn heel fier op het schild. Het kon niet beter ontworpen zijn. Ik vind het ook fantastisch dat het een erfelijk stuk is en dat het altijd in de familie zal blijven."

Gepersonaliseerd wapen

Het wapen van Kurt is een samenstelling van de redenen waarom het wapen werd toegekend. Het is een volledig gepersonaliseerd wapen. "Vanboven staat een adelaar die met zijn poot rust op een glas, wat verwijst naar mijn bedrijf dat brilglazen maakt. Daaronder zijn alle elementen te vinden die te maken hebben met Sint-Anna: blauw, wit en onderwijs. Onderaan staat dan de Latijnse slogan "Anna conjuget per scientiam", wat zoveel betekent als "Anna verbindt door de wetenschap"."

"De figuur van Sint-Anna is belangrijk voor mij en mijn vrouw. Wij hebben een stichting opgericht voor onderwijs, specifiek voor jonge meisjes en Sint-Anna is daar het symbool van."

Meer wapens voor de gewone Vlaming

Sinds 1998 wil Vlaanderen de aandacht voor de niet-adellijke wapenkunde in de verf zetten. Sinds die regelgeving heeft de Vlaamse Regering de mogelijkheid om, na aanvraag, oude wapens te erkennen en nieuwe wapens te verlenen. Behalve particulieren, komen hiervoor ook instellingen en verenigingen in aanmerking. Het is de Vlaamse Heraldische Raad die hen begeleidt bij het uitwerken van een correct en historisch verantwoord ontwerp. 

Meest gelezen