(c) Copyright 2021, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

VN-mensenrechtenraad erkent "leven in een schone omgeving" als fundamenteel mensenrecht

Kort voor de klimaattop in Glasgow, heeft de VN-Mensenrechtenraad de toegang tot een schoon en gezond milieu erkend als een fundamenteel recht, een duidelijk statement in de wereldwijde strijd tegen de klimaatverandering en de verwoestende gevolgen daarvan. De resolutie werd door een overweldigende meerderheid gesteund, 43 van de 47 landen stemden voor, vier landen onthielden zich, Rusland, China, India en Japan.

De resolutie heeft geen rechtstreekse effecten en is juridisch ook niet bindend, maar moreel is ze enorm belangrijk, het kan bepaalde lidstaten bijvoorbeeld aansporen om strengere milieuwetten in te voeren. Juristen die betrokken zijn bij klimaatgeschillen zeggen dan weer dat de resolutie hen kan helpen argumenten op te bouwen in zaken waarbij het milieu en de mensenrechten in gevaar zijn.

De wereld ziet er vandaag een beetje rooskleuriger uit
David Boyd, speciaal VN-rapporteur voor mensenrechten en milieu

De tekst, opgesteld door Costa Rica, de Malediven, Marokko, Slovenië en Zwitserland, werd aangenomen met 43 stemmen voor en 4 onthoudingen. David Boyd, speciaal VN-rapporteur voor mensenrechten en milieu, sprak over een historische doorbraak. "De wereld ziet er vandaag een beetje rooskleuriger uit", stelde hij.  "Dit is enorm belangrijk in een wereld waarin de milieucrisis elk jaar miljoenen slachtoffers maakt."

Smog in de straten van Lahore, Pakistan
AFP or licensors

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat ongeveer 13,7 miljoen sterfgevallen per jaar, of ongeveer 24,3 procent van het wereldtotaal, te wijten zijn aan milieurisico's zoals luchtverontreiniging en blootstelling aan chemische stoffen.

Verenigd Koninkrijk verrast

Rusland was naast India, China en Japan, een van de landen die zich onthielden, naar eigen zeggen omdat thema's als milieu en klimaatverandering al genoeg door de Verenigde Naties worden behandeld. Ook de Verenigde Staten toonden zich tijdens discussies over de resolutie kritisch, maar zij zijn op dit moment geen lid van de VN-mensenrechtenraad en konden dus niet meestemmen. 

De grootste verrassing kwam echter uit het Verenigd Koninkrijk, ook de Britten toonden zich in de aanloop naar de stemming koele minnaars van de resolutie, maar keurden ze toch mee goed. Het feit dat eind oktober de volgende klimaattop in Glasgow, in het Verenigd Koninkrijk plaatsvindt, zou een rol kunnen gespeeld hebben in de plotse ommezwaai.

Rita French, de Britse ambassadeur bij de VN, zei dat het Verenigd Koninkrijk voor stemde omdat het de ambitie om de klimaatverandering aan te pakken deelt, maar voegde er wel aan toe dat de lidstaten niet gebonden zouden zijn aan de voorwaarden van de resolutie. 

De Mensenrechtenraad riep overigens ook een speciale VN-rapporteur voor klimaatverandering in het leven.

Meest gelezen