Limburgse kandidaat-hoofdinspecteurs moeten hun opleidingsplaats afgeven aan andere provincies

Enkele Limburgse politie-inspecteurs, die recent toegelaten werden tot de opleiding hoofdinspecteur, kunnen niet met hun opleiding starten. De helft van de beschikbare plaatsen in de Limburgse politieschool is immers toegewezen aan kandidaten uit andere provincies. Bij de grootste politiezones Carma en LRH vallen er zo 5 van de 7 kandidaten uit de boot.

De dienst Rekrutering en Selectie van de Federale Politie laat kandidaat-hoofdinspecteurs, afhankelijk van hun resultaten op de toelatingsproeven, zelf kiezen waar ze hun opleiding volgen. Burgemeester Wim Dries, voorzitter van de Politiezone CARMA: “Dit betekent dat de kandidaten met de beste scores eerst kunnen kiezen. Een zure appel, want door dit systeem zijn maar liefst de helft van de 30 voorziene plaatsen in het PLOT toegewezen aan personen uit een andere provincie. In onze politiezone kregen 4 van de 6 kandidaten vorige week te horen dat er geen plaats meer is. Zij zouden moeten uitwijken naar Brussel, Oost- of West-Vlaanderen."

Door te weinig opleidingsplaatsen dreigt een tekort aan hoofdinspecteurs te ontstaan

Burgemeester Wim Dries, Genk

Door het huidige gebrek aan opleidingsplaatsen in Limburg, dreigt volgend jaar een tekort aan hoofdinspecteurs te ontstaan. Burgemeester Dries (CD&V) van Genk: “Het kan niet zijn dat we onze eigen kandidaten moeten afwijzen ten voordele van andere provincies. Vaak keren de hoofdinspecteurs terug naar een job in de omgeving van hun woonplaats. Zo bouwen we in heel Limburg een structureel tekort op. We roepen de bevoegde instanties op om dit systeem dringend en grondig te herzien.”

Burgemeester Steven Vandeput (N-VA), voorzitter van de Politie Limburg Regio Hoofdstad, is dezelfde mening toegedaan: “In onze politiezone is er 1 kandidaat-hoofdinspecteur die moet afhaken omdat er geen plaats meer is aan het PLOT. Er is ook geen garantie dat er volgend jaar wel plaats zal zijn. Dit systeem zet niet alleen een rem op de motivatie en ambitie van onze politie-inspecteurs, maar zal ook grote gevolgen hebben voor de politiediensten in de komende jaren.”

Geen voorrang voor Limburgse kandidaten

Ook het PLOT is geen voorstander van de huidige regeling en betreurt het noodgedwongen afwijzen van Limburgse kandidaat-hoofdinspecteurs. Gedeputeerde Bert Lambrechts (N-VA): “Het wringt dat we als provinciale school geen prioriteit kunnen geven aan Limburgse kandidaten.Terwijl bijvoorbeeld de Limburgse politiezones en -diensten veel lesgevers leveren. Wij vragen ook een aanpassing van het huidige systeem, zodat de Limburgers in eigen provincie hun opleiding kunnen volgen."

Meest gelezen