Stad Leuven

Stad Leuven wint met Martelarenlaan prijs voor fietsvriendelijke infrastructuur

De stad Leuven heeft met de heraangelegde Martelarenlaan en park Belle-Vue een prijs gewonnen voor fietsvriendelijke infrastructuur. De prijs werd uitgereikt door Stad en Architectuur en Fietsberaad Vlaanderen in samenwerking met de Deense ambassade. 

Stad en Architectuur en Fietsberaad Vlaanderen wil met de wedstrijd Vlaamse fietsinfrastructuurprojecten onder de aandacht brengen, projecten die aantonen hoe steden en gemeenten leefbaarder worden door in te zetten op fietsvriendelijke infrastructuur. Leuven schreef zich in voor de wedstrijd met de heraangelegde Martelarenlaan en won de prijs ook. 

Deze prijs is een extra stimulans om de komende jaren verder te timmeren aan Leuven fietsstad

David Dessers, schepen van Mobiliteit (Groen)

“Deze prijs is een bevestiging dat we goed bezig zijn, maar betekent ook een extra stimulans om de komende jaren verder te timmeren aan Leuven fietsstad en aan aangename en groene woonbuurten”, reageert een opgetogen schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen).

Heraanleg

De heraanleg van de Martelarenlaan is een ontwerp van Stefan Bendiks van Artgineering. De Martelarenlaan en omgeving ondergingen de voorbije jaren een complete metamorfose. "Door de investering in het openbaar domein is zowel het fiets- en leefcomfort enorm toegenomen”, aldus schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V). "Langs het spoorwegtalud tussen de Tiensesteenweg en de Diestsesteenweg werd een nieuwe doorgangsweg voor doorgaand autoverkeer aangelegd. De Martelarenlaan werd heraangelegd en werd een fietsstraat met het karakter van een woonerf, specifiek voor lokaal verkeer, met veel groen en ontharding. Ook het nieuwe park Belle Vue werd aangelegd." 

Meest gelezen