Wordt in de Wetstraat 16 een akkoord gevonden over de begroting?

Nog altijd geen akkoord over de federale begroting: topministers zitten straks weer samen, dit ligt er op tafel

De topministers van de regering-De Croo zijn zondagavond uit elkaar gegaan zonder dat ze al een akkoord hebben bereikt over de federale begroting. Straks om 9 uur komen ze weer samen om tot de finish te gaan. Er blijven nog heel wat knelpunten over, zoals de maatregelen om onze energiefactuur te verlagen.  Deadline? Dinsdag, 14.15 uur.

De federale regering moet 2 miljard euro zien te vinden om het tekort op de begroting enigszins te beperken. Al is dat cijfer niet essentieel, zei PS-voorzitter Paul Magnette zondag in "De zevende dag". "De vraag is: hoe doen we dat?", klonk het. "Als we ernstig tegen fiscale fraude strijden, kunnen we twee, drie of vier miljard vinden."

"Er is nog niets afgeklopt. Er gaat maar een grote knoop doorgehakt worden en dat is die van de totale begroting", zei VRT NWS-journalist Anne Vanrenterghem zondagavond in "Het journaal":

Videospeler inladen...

Magnette pleitte ervoor het geld te halen bij de grote vermogens en de multinationals. "Grote Belgische families die hun geld naar de fiscale paradijzen sturen, dat is een schandaal. Als die mensen hun belastingen in België correct betalen, zou onze begroting in evenwicht zijn."

Investeren

Momenteel wordt er nog erg budgettair-technisch gewerkt, vertelde VRT NWS-journalist Anne Vanrenterghem zondagavond in "Het journaal". "Wat kost nu precies welke maatregel in het totaalplaatje. Pas als dat totaalplaatje duidelijk is, zal men beslissen."

De ministers hebben zich zondag ook over de investeringen gebogen. Er liggen plannen op tafel die goed zijn voor zowat 3 miljard euro, maar die moeten teruggebracht worden naar zowat 1 miljard. "Dat vind ik een beetje jammer", zei Magnette. 

"We moeten echt investeren. Dat is een one shot op de begroting. Het kost bovendien nu bijna niks omdat de rentes heel laag zijn", aldus Magnette, die herhaalde voorstander te zijn van investeringen in spoor, isolatie en gebouwen.

Bekijk hier het fragment uit "De zevende dag":

Videospeler inladen...

Tot de finish?

De ministers zijn zondag niet tot de finish gegaan met de onderhandelingen. "We krijgen signalen dat het budgettaire plaatje echt nog niet rond is", zegt VRT NWS-journalist Anne Van Renterghem. "De Croo volgt de tactiek van er is pas een akkoord als er over alles een akkoord is. Er is dus nog werk aan de winkel."

Premier De Croo heeft zondagavond eerst onder vier ogen gesproken met zijn vicepremiers. Om 21.30 uur is het volledige kernkabinet weer samengekomen, waar de premier verslag heeft uitgebracht over die gesprekken met de vicepremiers. 

Kennelijk is beslist om 's nachts niet tot de finish te onderhandelen. Maandag om 9 uur komt het kernkabinet weer samen voor de laatste rechte lijn. De deadline is de State of the Union, de beleidsverklaring van de premier, dinsdag om 14.15 uur in de Kamer.

Wat ligt er op tafel?

  • Voor de arbeidsmarkt wil de regering meer mensen aan de slag krijgen (80 procent van de beroepsbevolking). Dat kan bijvoorbeeld door een vierdagenweek met extra lange werkdagen in te voeren of door de regels voor nachtarbeid en zondagwerk te versoepelen.
  • Er moeten ook meer zieken naar werk worden toegeleid, in samenwerking met artsen, ziekenfondsen en de gewesten. In dat kader zou het ziektebriefje voor korte afwezigheden verdwijnen, terwijl er een meer aanklampend beleid voor wie langer ziek is zou komen.
  • De grote belastinghervorming is nog niet voor onmiddellijk, maar minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) wil wel nu al enkele maatregelen nemen: onder meer de bijzondere sociale bijdrage geleidelijk opheffen, lage sociale bijdragen voor voetballers schrappen, de woningbonus voor de tweede of derde woning schrappen en de vrijstelling van sociale bijdragen voor een eerste aanwerving schrappen.
  • Verwacht wordt ook dat de regering iets doet om de torenhoge energiefacturen van de burgers te milderen. Een eenmalige korting van 50 euro op de factuur? Een eenmalige energiecheque van 100 euro? Een verlenging van het sociaal tarief met drie maanden voor meer dan 1 miljoen gezinnen? Een aantal federale heffingen op de energiefactuur omzetten in lagere accijnzen? Allicht wordt het resultaat een combinatie van een aantal maatregelen.   

Meest gelezen