Radio 2

600 kinderbegeleiders in Kortrijk in bloemetjes gezet

Op de Dag van Kinderbegeleider deelt Kortrijk plantjes uit aan de bijna 600 kinderbegeleiders van de voor- en buitenschoolse opvang. Het aantal voorschoolse opvangplaatsen is de laatste jaren gestegen in Kortrijk tot 1360 plaatsen. Dat zijn 56,3 plaatsen per 100 kinderen tussen 0 en 3 jaar oud. Daarmee doet Kortrijk veel beter dan het landelijke gemiddelde. 

De Bio-kinderopvang Droomedaris opende op 1 september de deuren in het centrum van de Kortrijkse deelgemeente Heule. Met steun van de stad Kortrijk die extra premies geeft in gebieden die minder dan 60 kinderopvangplaatsen per 100 kinderen tellen. Droomedaris biedt plaats aan 19 peuters en was meteen volzet. “Ik ben veranderd van opvangplaats om een paar redenen”, zegt Naisa, een moeder uit Heule. “Overal zijn er lange wachtlijsten dus ik was blij dat ik hier terecht kon. Het is dichter bij huis en de aanpak van Droomedaris lijkt me ook wel goed.” 

Bio-Kinderopvang Droomedaris

Bio-kinderopvang Droomedaris werd opgericht in een oud, verlaten bankgebouw in het centrum van Heule.  “We werken alleen met biologisch verantwoorde pampers, zalfjes, parfums en andere producten. Vandaar onze naam Bio-Kinderopvang. En de ouders zijn daar duidelijk gevoelig voor”, vertelt kinderbegeleidster Jessica Fonseca. “De telefoon stond niet stil toen we hier vorige maand de deuren openden, de nood blijkt hier wel zeer hoog. Onze 19 plaatsen waren dan ook meteen besproken.”

Radio 2

Starterspremie voor kinderopvang

De norm voor buitenschoolse kinderopvang in Kortrijk ligt hoog: 60 plaatsen per 100 kinderen, waar het landelijke gemiddelde vastgelegd door Kind & Gezin 50 opvangplaatsen per 100 baby’s en peuters is. “We werken met een starterspremie van 450 euro per kindplaats voor gebieden waar die 60%-norm niet gehaald wordt, op andere plaatsen is dat 242 euro per kindplaats. Dat betekent voor de Droomedaris een kleine 10.000 euro omdat Heule nu eenmaal een gebied is waar veel jonge gezinnen wonen en er weinig plaatsen aangeboden kunnen worden”, aldus schepen van welzijn en kinderopvang Philippe De Coene (Vooruit). 

Meest gelezen