Videospeler inladen...

Alleenstaande "zwaarst belaste werknemer ter wereld", maar begrotingsakkoord "kleine stap om ongelijkheid weg te werken"

Volgens politicoloog Dave Sinardet betalen alleenstaanden in België te veel belastingen en het begrotingsakkoord van de regering-De Croo doet daar volgens hem te weinig aan. Professor fiscaal recht Mark Delanote wijst erop dat dit begrotingsakkoord de fiscale ongelijkheid tussen alleenstaanden en gehuwden of samenwonenden wel degelijk verkleint.

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad vooraleer er effectief een begrotingsakkoord op tafel lag. Tot de vroege uurtjes heeft de federale regering zich gebogen over de geschatte inkomsten en uitgaven van het komende jaar.

Volgens de oppositie viel de middenklasse te veel uit de boot. Maar er is volgens professor politieke wetenschappen aan de VUB Dave Sinardet nog een grotere groep die niet moet juichen: de alleenstaanden.

Sinardet heeft het over de "buitensporige fiscale benadeling van alleenstaanden". Die zouden er volgens hem verder op achteruit gaan, "terwijl ze al nergens anders zwaarder belast worden dan in België". In "Laat" geeft Sinardet zelfs aan dat "de alleenstaande Belg de meest belaste werknemer is ter wereld". "Het is wel zo dat arbeid zwaar belast wordt in België, maar door een heel aantal fiscale systemen die daar bovenop komen is dat voor alleenstaanden nog eens extra nadelig", legt hij uit.

Fiscale benadelingen

Die fiscale benadeling gebeurt volgens Sinardet op verschillende manieren. Zo is er het huwelijksquotiënt. "Een deel van het inkomen van één partner kan gevoegd worden bij het inkomen van de andere partner, die bijvoorbeeld geen of een kleiner inkomen heeft, waardoor dat deel van het inkomen in een lagere belastingsschijf terechtkomt", legt Sinardet uit. "Dat kunnen alleenstaanden niet."

Daarnaast heeft Sinardet het ook over het belastingvrij minimumloon dat heel sterk verhoogd wordt naarmate je meer kinderen hebt. Voor alleenstaanden is de belastingvrije som 8.990 euro, voor een koppel zonder kinderen is dat 17.980 euro en een gezin met twee kinderen moet geen belastingen betalen als ze minder dan 22.190 euro verdienen. "Hoe meer kinderen je krijgt, hoe hoger het belastingvrij minimuminkomen", voegt Sinardet eraan toe.

Naast deze nadelen worden volgens Sinardet ook nog enkele belastingen per huishouden berekend en niet per persoon. "Bijvoorbeeld een aantal provinciebelastingen, maar ook allerlei heffingen op gas en elektriciteit."

Hoe worden alleenstaanden fiscaal benadeeld? Dave Sinardet geeft meer uitleg in "Laat".

Videospeler inladen...

Federaal begrotingsakkoord

Volgens Sinardet wordt die fiscale benadeling nu versterkt door het nieuwe federale begrotingsakkoord. Zo heb je het verhoogde fiscale voordeel voor kinderopvang: "Op zich een logische beslissing om dat door te voeren, maar als je niets doet voor die alleenstaanden zonder kinderen, dan wordt de kloof nog groter."

Als je niets doet voor alleenstaanden wordt de kloof nog groter

Daarnaast haalt Sinardet ook de geleidelijke afschaffing van de "bijzondere bijdrage op de sociale zekerheid" aan. Daarmee wil de federale regering de belasting voor mensen die werken wat doen dalen. "Dat is een systeem dat voordien voordelig was voor alleenstaanden met lagere inkomens en een afschaffing is dan weer voordelig voor koppels", vertelt Sinardet. 

Die laatste redenering klopt niet, volgens professor fiscaal recht Mark Delanote: "De bijzondere bijdrage is op dit moment net veel voordeliger voor tweeverdieners met een hoog inkomen dan voor alleenstaanden." Een afschaffing zouden alleenstaanden volgens hem dan ook net mogen toejuichen. 

Delanote verduidelijkt met een cijfervoorbeeld: "Niet alle mensen die werken, gaan er met bijvoorbeeld 50 euro op vooruit, maar gehuwden gaan er samen 50 euro op vooruit. Een alleenstaande die op hetzelfde inkomstenniveau zit - en die liggen dicht tegen het minimumloon - gaat er ook 50 euro op vooruit." 

"De bijdrage wordt berekend op gezinsniveau en dan ga je per definitie alleenstaanden achterstellen. De heffing doorbreekt de neutraliteit en dus is het goed dat die wordt afgeschaft", besluit Delanote.

Delanote bereidt mee de grote fiscale hervorming van de federale regering voor en noemt deze maatregel een klein maar duidelijk signaal van de richting van die hervorming: "een neutralere behandeling van de verschillende samenlevingsvormen en minder lasten op arbeid." 

Beluister hier de volledige uitleg door professor Delanote:

Geen sterke lobby

Het is opvallend dat de nieuwe maatregelen vooral voordelig zijn voor koppels of alleenstaanden met kinderen (die voordeel halen uit het fiscaal voordeel voor kinderopvang). "Dat is omdat die groep echt gemobiliseerd en georganiseerd is. Er zijn wel enkele organisaties die alleenstaanden verdedigen, maar die zijn niet echt heel sterk georganiseerd. Dat zijn niet zulke sterke lobbygroepen zoals die er wel zijn voor andere groepen in de samenleving", merkt Sinardet op. 

"Alleenstaande is niet meteen een gekozen identiteit. Het is niet altijd iets waar mensen zich graag mee associëren", zegt Sinardet in "Laat".

Videospeler inladen...

Meest gelezen