Europees Hof voor de Rechten van de Mens verwerpt klacht slachtoffers seksueel misbruik in de kerk

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft de klacht verworpen van 24 slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken. Die waren naar het Hof in Straatsburg gestapt om het Vaticaan voor het gerecht te kunnen dagen over de manier waarop de Kerk is omgegaan met de misbruikschandalen. Een rechter in Gent had eerder geoordeeld dat de Kerk juridisch onaantastbaar is. 

De zaak begon zo'n tien jaar geleden toen Roger Vangheluwe seksueel misbruik had toegegeven en ontslag had genomen als bisschop van Brugge. In diezelfde periode kwamen er heel wat getuigenissen boven van slachtoffers van misbruik in de kerk. In hun verhalen kwam ook naar voren dat de leiders van de Kerk indertijd de problematiek niet ernstig hadden genomen.

Juridische immuniteit voor Vaticaan

Verschillende slachtoffers wilden daarop de Belgische bisschoppen en de Heilige Stoel - de paus en andere leiders van het Vaticaan - voor de rechtbank brengen omdat de Kerk volgens hen structureel verkeerd was omgegaan met de misbruikproblematiek binnen haar geloofsgemeenschap. De rechtbank in Gent oordeelde daarop dat het Vaticaan juridisch onschendbaar is en dus niet voor de rechtbank kan gedaagd worden.

24 slachtoffers uit België, Frankrijk en Duitsland stapten daarop naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens omdat ze vonden dat ze daardoor geen kans hebben op een eerlijk proces. En dat is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Maar het Hof volgt vandaag die redenering niet en heeft de klacht van de slachtoffers verworpen.

Zwarte dag voor de slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk

Walter Van Steenbrugge, advocaat slachtoffers

De advocaat van de slachtoffers, Walter Van Steenbrugge, reageert ontgoocheld: "Het Vaticaan is het enige land dat twee petjes draagt, eentje als staat en eentje als hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk. Voor dat laatste petje vinden wij dat die staatsimmuniteit niet geldt, maar daarin is het Hof ons niet gevolgd." 

Van Steenbrugge noemt de uitspraak voor de slachtoffers dan ook een kaakslag: "Als het Hof vandaag had geoordeeld dat de Heilige Stoel in deze zaak geen immuniteit geniet, dan was er een immense kettingreactie op gang gekomen en zouden er in alle continenten claims kunnen volgen. Maar die poort is vandaag dicht gebleven: een zwarte dag voor de slachtoffers."

"De Heilige Stoel heeft de poort dichtgedaan voor claims in alle continenten", zegt Van Steenbrugge in "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen