Premier De Croo licht regeringsbeleid toe: "Mensen sterker maken en iedereen vooruit laten gaan"

De federale regering wil stap voor stap dossiers in beweging brengen die lang hebben vastgezeten. Dat heeft premier Alexander De Croo (Open VLD) tijdens zijn State of the Union in de Kamer, de traditionele beleidsverklaring aan het begin van het nieuwe politieke jaar. Na dagenlange begrotingsbesprekingen zag en hoorde de Kamer een voluntaristische en ambitieuze regeringsleider die de beslissingen na het begrotingsconclaaf met enthousiasme verdedigde.

De zitting van de Kamer begon met een incident. Oppositiepartijen N-VA, Vlaams Belang en PVDA uitten hun ongenoegen over het feit dat de Kamer nog steeds niet voltallig kan samenkomen op een belangrijk politiek moment - een gevolg van de coronaregels in Brussel -, maar ook over de persconferentie over de begrotingsmaatregelen van vanmorgen. 

"Dit is niet alleen een gebrek aan respect voor de democratie, maar staat symbool voor de neerbuigendheid van deze regering voor het huis van de democratie", vindt Kamerfractieleider Peter De Roover (N-VA). Hierop verliet zijn fractie prompt het halfrond, zonder het antwoord va,n premier De Croo af te wachten. Die verweet De Roover dat hij een kort geheugen had, want ook de regeringsverklaring van de regering-Michel, met de N-VA, werd in 2016 voorafgegaan door een persconferentie.

N-VA-fractieleider Peter De Roover opent de zitting van de Kamer met een incident.

Videospeler inladen...

Premier De Croo zag zich genoodzaakt om zijn State of the Union met een sneer te openen. "Weglopen, de rug draaien naar elkaar, dat is pas een dieptepunt voor de democratie", hield hij de aanwezige Kamerleden voor.

Waar zouden we vandaag staan zonder de mensen in de zorg?

Premier Alexander De Croo (Open VLD)

Zijn eigenlijke beleidsverklaring begon Alexander De Croo met een terugblik op de coronacrisis van het afgelopen jaar. "De coronatijd zal altijd een litteken blijven", aldus de premier, die de gelegenheid aangreep om de vastberadenheid van het personeel in de zorgsector te loven. "Waar zouden we vandaag staan zonder de mensen in de zorg?" De Croo belooft dat zijn regering de zorgverleners niet loslaat. Dat moeten de 1,2 miljard euro een investeringen in de sector illustreren. 

De premier kondigt ook investeringen aan in de psychologische zorg - nog zo'n pijnpunt tijdens de coronacrisis - en in de farmasector, waarvoor ons land een draaischijf wil blijven.

Premier De Croo dankt alle zorgverleners voor hun werk tijdens de coronacrisis.

Videospeler inladen...

De Croo noemt de coronacrisis de grootste economische shock na de Tweede Wereldoorlog, maar benadrukt ook het economische herstel dat erna komt. Die heropleving betekent ook nieuwe problemen: de levering van grondstoffen die verstoord is, stijgende energieprijzen en een oververhitte arbeidsmarkt.

Stap voor stap beweging brengen in dossier die vaak veel te lang hebben vastgezeten

Premier Alexander De Croo (Open VLD)

"Dit is een moment van hervormingen, investeringen en ambitie", zegt de premier. "Het gaat om langetermijndenken en kortetermijndoen, stap voor stap beweging brengen in dossier die vaak veel te lang hebben vastgezeten."

De Croo raakt kort enkele van de vele maatregelen aan waarover hij en zijn zeven vicepremiers vanmorgen een uitvoerige persconferentie hebben gegeven: budgettaire inspanningen waarbij ook topsporters hun deel moeten doen en een hele batterij maatregelen om de arbeidsmarkt vlotter te krijgen. "Werk hebben is zo veel meer dan een bron van inkomsten", aldus de premier. "Werk hebben helpt opbouwen, maar is vooral ook een vorm van solidariteit."

Na jaren van onderinvesteren plannen we de belangrijkste investeringen in de voorbije 25 jaar

Premier Alexander De Croo (Open VLD)

De federale regering wil duidelijk ambitieus zijn. "Na jaren van onderinvesteren plannen we de belangrijkste investeringen in de voorbije 25 jaar." De Croo doelt hier op het miljard investeringen van zijn regeringsploeg, bovenop het Europese geld voor de relance. De focus ligt hier op digitalisering - onder meer bij politie en justitie - en op duurzaamheid.

Premier De Croo noemt de klimaatcrisis waarmee we te maken krijgen "de belangrijkste opdracht voor onze generatie". Er moet niet allen worden ingezet op elektrische auto's of op vergroening van de productie zoals bij Arcelor Mittal, maar ook op meer groene energie. De Croo heeft het onder meer over een energie-eiland in de Noordzee met zonnepanelen.

Deze regering gaat voor 100 procent strafuitvoering

Premier Alexander De Croo (Open VLD)

"Veiligheid blijft een absolute prioriteit", aldus de premier. Hij heeft het niet alleen over internationale bondgenootschappen en de Europese defensie die naar een hoger niveau moet worden gebracht, maar ook over de politie. "Er is geen enkele ruimte voor geweld tegen onze politie",  waarschuwt hij.

Ook voor wie iets mispeutert, is er een duidelijke boodschap. "Deze regering gaat voor 100 procent strafuitvoering. Voor de eerste keer in meer dan 20 jaar zal iedereen die veroordeeld is die straf ook effectief uitzitten."

Eendracht maakt macht, en de Unie maakt ons sterker

Premier Alexander De Croo (Open VLD)

Opvallend: premier De Croo breekt een lans voor meer Europese samenwerking. Hij verwijst onder meer naar de gezamenlijke aankoop van coronavaccins en de succesvolle vaccinatiecampagne en stelt doe tegenover de brandstoftekorten en de lege winkelrekken in het Verenigd Koninkrijk. "De brexiteers hebben ongelijk. Eendracht maakt macht, en de Unie maakt ons sterker."

Volgens De Croo hebben we de Europese Unie te lang als vanzelfsprekend beschouwd en is het belangrijk om aan die Unie te blijven werken om Poolse toestanden te vermijden. "Het gaat hier niet over een politiek meningsverschil, maar over een schending van de fundamentele grondrechten van mensen, over fundamentele democratische rechten." Voor wie er nog mocht aan twijfelen: "Voor deze ondermijning van Europese waarden is in de EU geen plaats, én ook niet in ons land."

Diversiteit is een vruchtbare grond voor nieuwe ideeën en voor creativiteit

Premier Alexander De Croo (Open VLD)

De laatste weken waren er geregeld strubbelingen tussen de meerderheidspartijen. Volgens sommigen dreigt de Vivaldi-regering te verworden tot een nieuw kibbelkabinet. Dat de zeven partijen toch een consensus over de begroting hebben bereikt, noemt Alexander een illustratie van diversiteit. "Diversiteit is een vruchtbare grond voor nieuwe ideeën en voor creativiteit." Zo maak je volgens hem de wereld beter, sterker en eerlijker.

De regering werkt het komende jaar aan onze gezondheidszorg, aan nieuwe groei, aan een ambitieuze klimaataanpak en aan onze veiligheid. "Om mensen sterker te maken en vooruit te laten gaan, om iedereen vooruit te laten gaan."

Bekijk hieronder de volledige beleidsverklaring van premier Alexander De Croo.

Videospeler inladen...

"Ons begrotingsplan is bedoeld om de zaken efficiënter te maken", zegt premier De Croo in "Het journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen