© Clément Philippe - www.belgaimage.be

Ziekenfonds CM reageert op begrotingsakkoord: “Stigmatisering draagt niet bij tot betere gezondheid”

"Dat de federale regering sterk wil inzetten op de re-integratie van langdurig zieken en daarbij uitgaat van een gedeelde verantwoordelijkheid van alle betrokken partners, is een positieve evolutie", zegt CM. Maar de aangekondigde sancties voor langdurig zieken die onvoldoende inspanningen leveren, gaan voor het christelijke ziekenfonds te ver. "Stigmatisering draagt niet bij tot betere gezondheid."

In het begrotingsakkoord dat de federale regering deze morgen heeft voorgesteld, zit een groot responsabiliseringsluik voor langdurig zieken. Zo zullen werknemers na tien weken afwezigheid een vragenlijst moeten invullen. Wie hardnekkig weigert, kan 2,5 procent van zijn uitkering verliezen. Werkgevers met bovenmatig veel langdurig zieken kunnen daar ook een sanctie voor krijgen. Die bedraagt 2,5 procent van de loonkosten gedurende een kwartaal. En tot slot kunnen ook ziekenfondsen een deel van hun middelen verliezen als ze er niet in slagen voldoende mensen aan het werk te helpen.

Werkbaar en leefbaar werk

Bijna een half miljoen mensen zitten door ziekte of een ongeval al langer dan een jaar thuis. Dat is ondertussen meer dan één op de tien werknemers. “Dat dit een van de grote uitdagingen is waar onze sociale zekerheid voor staat, lijdt geen twijfel”, zegt CM-voorzitter Luc Van Gorp. "Het is wel bijzonder jammer dat daar voor de langdurig zieken sancties tegenover moeten staan. Het creëert een sfeer van wantrouwen over de re-integratietrajecten die nergens voor nodig is."

De meeste langdurig zieken willen niets liever dan weer aan de slag te gaan

Volgens CM is het veel effectiever om in te zetten op werkbaar en leefbaar werk. Dat moet voorkomen dat mensen langdurig ziek worden. "De meeste langdurig zieken zouden niets liever willen dan weer aan de slag te gaan. Dreigen met sancties is dan ook nergens voor nodig. Wij hopen dan ook op een grondige evaluatie van deze maatregel."

Ziektebriefjes voor één dag

De afschaffing van de ziektebriefjes voor één dag vindt CM wel een goed idee. "We geloven dat werknemers zelf het best geplaatst zijn om te oordelen of ze in staat zijn om te werken", aldus Van Gorp. "Bovendien creëert het bij huisartsen ruimte voor andere patiënten wanneer ze niet meer voor elke kleinigheid een doktersbriefje moeten schrijven. Voor ons had het gerust nog wat verder mogen gaan, maar het is een belangrijke eerste stap."

Administratiekosten

CM is, ten slotte, bijzonder misnoegd over de nieuwe besparingen in de administratiekosten van de ziekenfondsen. Jaarlijks zullen alle ziekenfondsen samen opnieuw 13 miljoen euro moeten inleveren. "De afgelopen jaren hebben de ziekenfondsen al tientallen miljoenen euro's moeten besparen op hun administratiekosten", hekelt Van Gorp. "Je kan niet blijven snoeien in die middelen zonder dat dit consequenties heeft voor de dienstverlening."

Meest gelezen