Grootschalige studie: 1 op de 5 studenten heeft psychisch probleem met ernstige impact op dagelijkse leven

1 op de 5 studenten heeft psychische problemen die een ernstige impact hebben op hun functioneren thuis en op school. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) bij meer dan 16.000 studenten.

Een kleine helft van de bevraagde studenten geeft aan een psychische stoornis te hebben. Een op de vijf studenten heeft een psychisch probleem dat ook een ernstige impact heeft op hun functioneren thuis of op school. "Een groot aantal studenten screent positief op depressie of een angststoornis", zegt Julien De Wit van de VVS in "De ochtend" op Radio 1. "Een pittig cijfer is dat 17 procent van de studenten de afgelopen 12 maanden zelfmoordgedachten heeft gehad."

Wie nood heeft aan een luisterend oor, kan bij Tele-Onthaal terecht op het telefoonnummer 106 of via chat op tele-onthaal.be. Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be. Kinderen en jongeren kunnen terecht bij Awel op het gratis telefoonnummer 102 of via chat op Awel.be.

Drie groepen studenten hebben opvallend meer psychische problemen. Het gaat om holebi- en transstudenten, studenten met een migratieachtergrond en studenten met financiële problemen. "Het zijn groepen die extra aandacht verdienen of niet altijd de weg vinden naar de juiste hulp of ondersteuning", aldus De Wit.

Het is voor het eerst dat de VVS dergelijke grootschalige bevraging heeft uitgevoerd. "We hadden al een aanvoelen, maar nu zijn er dus de cijfers", zegt De Wit. De studie liep tijdens de coronapandemie en dat had duidelijk een impact. Zowat alle studenten gaven aan dat corona een negatieve impact had op hun psychisch welzijn. 

Al is corona niet de enige verklaring, want veel bevraagde studenten geven aan dat ze voor corona al problemen hadden. Volgens de studie zijn door de pandemie eerdere problemen geheractiveerd of pas echt tot een probleem geëvolueerd. Doordat het een eerste grootschalige studie is, is het moeilijk om de echte impact van corona in te schatten.

Er is een aanzienlijk verschil tussen het aantal studenten dat aangeeft met een bepaald psychisch probleem te zitten en studenten die effectief in behandeling zijn. Studenten weten volgens het onderzoek niet altijd waar ze terecht kunnen. Tegelijk is er soms nog schaamte om professionele hulp te zoeken.

"We moeten ervoor zorgen dat studenten hulp zoeken als het nodig is", zegt De Wit. "En voldoende preventief werken: blussen voor het huis in brand staat." De VVS wil ook inzetten op zelfredzaamheid. "Veel kan opgelost worden in familiale kring of de vriendengroep", zegt De Wit. "Wees waakzaam en zorg voor elkaar."

Beluister hier het gesprek met De Wit in "De ochtend":

Iets minder jongeren slikken antidepressiva

Tegelijk is het aantal jongeren dat antidepressiva slikt lichtjes gedaald in 2020. Dat blijkt uit cijfers van het RIZIV waar De Morgen over bericht en die bevestigd zijn aan onze redactie. Bij alle leeftijdsgroepen is het aantal patiënten dat antidepressiva slikt gedaald tussen 2019 en 2020, behalve bij de 60-plussers.

Op langere termijn is er wel een stijging bij alle leeftijdsgroepen. Zo is het totale aantal dosissen dat is voorgeschreven de afgelopen 10 jaar met 15 procent gestegen.

Meest gelezen