Grondwettelijk Hof moet zich uitspreken in euthanasieproces

Er komt voorlopig geen uitspraak in het tweede euthanasieproces. De rechtbank van Dendermonde wil eerst weten hoe het Grondwettelijk Hof over twee vragen denkt.

Op dit tweede proces staat nog maar één arts terecht: dokter Van Hove, die de euthanasie bij Tine Nys uitvoerde. In februari vorig jaar werd hij nog, samen met twee andere dokters, vrijgesproken op het assisenproces over de euthanasie. De drie artsen stonden terecht voor gifmoord. Volgens de aanklager, en volgens haar familie, had Tine Nys geen euthanasie mogen krijgen. Er was niet voldaan aan de wettelijke voorwaarden, zo klonk het. Maar het assisenhof was het daar niet mee eens en sprak de drie dokters vrij.

De familie van Tine Nys stapte daarop naar het Hof van Cassatie. Dat oordeelde dat het assisenhof niet duidelijk genoeg had uitgelegd waarom Joris Van Hove, de arts die het dodelijke spuitje gaf, was vrijgesproken. Voor de andere twee dokters was er geen probleem. Er moest daarom een nieuw proces komen tegen Van Hove. Maar omdat het parket niet naar Cassatie was gestapt, kan hij geen gevangenisstraf meer krijgen. Hij kan wel nog veroordeeld worden tot een schadevergoeding. 

Tijdens het proces herhaalde het college van deskundigen dat wat hen betreft, alle voorwaarden voor de euthanasie van Tine Nys waren vervuld. Nys heeft die beslissing bij volle bewustzijn genomen, oordeelden de deskundigen. Maar ze zagen wel tekortkomingen: zo was het dossier achteraf te laat ingediend bij de euthanasiecommissie en stonden er fouten in het registratiedocument. 

De gerechtsdeskundigen vonden ook dat de huisarts van Tine Nys strikt gezien niet had mogen worden ingeschakeld als adviserende arts, omdat hij niet onafhankelijk van haar was, zoals de wet voorschrijft. 

De rechtbank van Dendermonde, die vandaag uitspraak had moeten doen over de zaak, wil daarom twee vragen stellen aan het Grondwettelijk Hof. Ten eerste wil de rechtbank weten of het redelijk is dat elke overtreding van de euthanasiewet even zwaar bestraft kan worden. Is het met andere woorden redelijk dat een arts die iemand onterecht euthanasie geeft, op gelijke voet wordt gesteld met een arts die het dossier te laat indient?

De tweede vraag die de rechtbank eerst beantwoord wil zien is of het redelijk is dat een dokter die de euthanasiewet overtreedt, op dezelfde manier wordt behandeld als een gifmoordenaar. De euthanasiewet zegt immers dat het, op bepaalde strikte voorwaarden, voor een arts toegelaten is om iemand te doden. Maar wordt een dokter automatisch een gifmoordenaar als niet aan alle voorwaarden voldaan is?

Het Grondwettelijk Hof zal die vragen nu moeten beantwoorden. Normaal gezien duurt dat een klein jaar. Als de rechtbank die antwoorden gekregen heeft, kan ze uitspraak doen in de zaak.

Meest gelezen