Ondernemers woedend over afschaffing ziektebriefje voor 1 dag: "Baaldagen overgebracht naar privésector"

Werknemers drie keer per jaar één dag laten thuisblijven, zonder doktersvoorschrift, is absoluut géén goed idee volgens de werkgeversorganisatie VBO. Gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans heeft het over een onbegrijpelijke beslissing die het signaal geeft dat je 3 dagen per jaar afwezig kan zijn zonder je werkgever in te lichten.  

"Ik vind dit een onbegrijpelijke beslissing", zegt Pieter Timmermans. Dit is een maatregel die op zich staat en die geïnspireerd is op wat vroeger bij de overheid bestond." Hij vindt dat de zogenoemde baaldagen gewoon naar de privésector worden overgebracht.

"De maatregel zal geen enkel effect hebben op het ziekteverzuim", denkt de VBO-topman. "Integendeel, werknemers die aan de slag zijn, zullen worden gestraft voor diegenen die er de kantjes af lopen."

De voorbeelden uit het buitenland die aantonen dat het ziekteverzuim daalt waar het ziektebriefje voor 1 dag is afgeschaft, wuift Pieter Timmermans weg. "Dat wil ik allemaal nog wel zien." Al geeft hij toe dat de maatregel een positief effect zal hebben voor de bedrijven "waar het goed gaat".

Je hebt er altijd sommigen die er de kantjes van aflopen. Wij vinden dat het aan het bedrijf zelf is om daarmee om te gaan

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo

Eenzelfde geluid bij de werkgeversorganisatie Voka: gedelegeerd bestuurder Hans Maertens is bezorgd over de maatregel. "Heel wat ondernemingen gaan daar niet mee akkoord. Ze vrezen een soort misbruik van die regeling, waarbij medewerkers 3 keer per jaar een soort baaldag, een snipperdag kunnen hebben. Wellicht zijn sommigen echt ziek, maar anderen zullen er toch misbruik van gaan maken."

"De ondernemingen vrezen dat er misbruik zal worden gemaakt van de nieuwe regeling," zegt Maertens in "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche van de middenstandsorganisatie Unizo reageert wel positief, maar dan omdat kmo's zijn vrijgesteld van de maatregel. "Dat zorgt wel voor opluchting", aldus Van Assche. Unizo vreesde vooral voor de zogenaamde 'maandagziekte'. "Je kan dat niet vanuit Brussel voor iedereen beslissen. Je hebt er altijd sommigen die er de kantjes van aflopen. Wij vinden dat het aan het bedrijf zelf is om daarmee om te gaan. Een bedrijf met een goede sfeer en waar iedereen elkaar vertrouwt, kan dan zelf beslissen wat het doet."

"Hadden 3 tot 5 dagen moeten zijn"

Professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven) is blij dat er een begin gemaakt wordt van de afschaffing van de ziektebriefjes. "Wat ik wel een beetje betreur, is dat men het heeft beperkt tot 1 dag. Ik had hier liever 3 of zelfs 5 dagen gezien, waarop het beter zou zijn dat mensen zich rechtstreeks ziek melden aan hun leidinggevenden, zoals in Noorwegen."

Godderis merkt op dat de meeste aandoeningen waarvoor mensen een ziektebriefje nodig hebben, na 3 dagen spontaan overgaan. "Dus dat leek me logischer. Het gaat mij er vooral om dat het gesprek tussen werknemer en leidinggevende mogelijk wordt gemaakt, omdat dat een basis is voor vertrouwen en om een terugkeer van het werk te garanderen."

We denken dat de besparing met de afschaffing tot 1 dag eerder beperkt gaat zijn

Huisarts Sophie Van Steenbergen

Huisarts Sophie Van Steenbergen, de voorzitter van de huisartsenvereniging Jong Domus, pleit al langer voor de afschaffing van de ziektebriefjes voor een paar dagen. "Bijvoorbeeld in Nederland en Noorwegen is er een heel ander systeem, dat veel meer gebaseerd is op vertrouwen. En daar zien we een daling van het ziekteverzuim. Het ziektebriefje geeft eigenlijk onterecht het gevoel van 'ik mag thuis blijven, dus ik blijf thuis'. Als je zélf kunt beslissen, kan je sneller weer aan de slag."

Ook de socialistische vakbond ABVV reageert positief op de maatregel van het ziektebriefje. "Dit kan een administratieve werklast wegnemen en is een teken van vertrouwen naar werknemers toe. Dat kan echt een goede zaak zijn", zegt topvrouw Miranda Ulens in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Ziek naar het werk gaan, dat is echt niet de goede aanpak. Dat heeft de coronacrisis ons wel geleerd." Het enige jammere vindt ze dat er een uitzondering voor de kmo's gemaakt is. "Ik veronderstel dat er lobbywerk geweest is."

Meest gelezen