Brusselse regering bereikt akkoord over begroting

De Brusselse regering heeft een akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. Ondanks de moeilijke begrotingscontext - "als gevolg van de coronacrisis" - blijft het budget onder controle én is er ruimte voor investeringen, klinkt het. "We zijn erin geslaagd de begroting op koers te houden, zonder de belastingen voor de Brusselaars te verhogen", zegt minister van Begroting Sven Gatz (Open Vld).

Strategische investeringen buiten beschouwing gelaten, wil de Brusselse regering in 2024 opnieuw een begroting in evenwicht bereiken. Om aan die doelstelling vast te kunnen houden, moest een tekort van zowat 360 miljoen euro weggewerkt worden. De regering kon in de eerste plaats rekenen op sommige inkomsten die hoger zullen liggen dan eerst voorspeld, meer bepaald zo'n 117 miljoen euro. Het gaat bijvoorbeeld om de successie-, de registratie- en de schenkingsrechten. Ook trekt de Brusselse economie weer aan.

"Door de economische heropleving, door het spreiden van een aantal geplande investeringen en door de nodige besparingen kunnen we dat gat dichtrijden. Op die manier zijn we erin geslaagd de begroting op koers te houden, zonder de belastingen voor de Brusselaars te verhogen”, legt minister van Begroting Sven Gatz (Open VLD) uit.

We zijn erin geslaagd om de begroting op koers te houden, zonder de belastingen voor Brusselaars te verhogen
Sven Gatz, Brussels minister van Begroting (Open VLD)

Daarnaast zal de regering 140,7 miljoen euro besparen door bepaalde investeringen te spreiden of uit te stellen. De projectstudies en de bouwwerven hebben door de gezondheidssituatie vertraging opgelopen. Met 1,3 miljard euro investeringen per jaar blijft Brussel een zeer grote publieke investeerder. Om het plaatje te doen kloppen, gaat Brussel ook voor 105 miljoen euro besparen. "Daarmee toont het gewest dat het zijn verantwoordelijkheid neemt", klinkt het. 

Investeringen moeten overeind blijven

De regering beklemtoont wel al dat ze een investeringsregering blijft. "De in de gewestelijke beleidsverklaring vooropgestelde ambities op het vlak van huisvesting, mobiliteit, klimaattransitie en een hogere tewerkstelling van de Brusselaars, die verwerkt zijn in de meerjarenbegroting, blijven volledig overeind." Het Noodplan voor Huisvesting wordt uitgevoerd en ook de infrastructuurwerken voor de metro en de aanpassingen om de wegen verkeersluw te maken, gaan door. Hetzelfde geldt voor de uitbreiding van het openbaar vervoersaanbod en de versnelde uitfasering van de MIVB-bussen met een verbrandingsmotor. Er wordt volgend jaar ook verder geïnvesteerd in de brandweerkazernes.

Met de isolatie van gebouwen blijft de regering ook investeren in de klimaattransitie. Hetzelfde geldt voor de economische transitie. Daarvoor worden de bouwsector en de spelers van de kringloopeconomie betrokken bij het programma 'Renolution'. Ook gaat de regering de strijd aan tegen energie- en waterarmoede. Extra middelen komen er voor de lokale besturen (zo zijn er middelen vrijgemaakt voor loonsverhoging van lokale mandatarissen), maar ook voor de versterking van het gelijkekansenbeleid. In het kader van de coronapandemie wordt daarnaast in 2022 94 miljoen euro opzijgezet om te blijven vaccineren, testen en tracen en ook de lokale bewustmakings- en voorlichtingsinitiatieven voort te zetten.

We zijn erin geslaagd om een evenwicht te vinden tussen budgettaire verantwoordelijkheid en het vasthouden aan de doelstellingen voor deze regeerperiode

Rudi Vervoort, Brussels minister-president (PS)

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) reageert tevreden. "Het is een goed akkoord waarbij we geslaagd zijn in de lastige opgave om een evenwicht te vinden tussen het nemen van onze budgettaire verantwoordelijkheid en het vasthouden aan de doelstellingen voor deze regeerperiode”, klinkt het. Eind oktober zal de begroting door bevoegd minister Sven Gatz zoals gebruikelijk voorgelegd worden aan het Brussels Parlement. De toelichting en de bespreking in de commissie volgen in november.

Meest gelezen