Lerarentekort zorgt voor problemen bij Don Bosco in Halle: "Sommige leerlingen hebben dit schooljaar nog geen uur wiskunde gekregen"

In de Don Bosco school in Halle sneuvelen er nog elke week 80 lesuren door een tekort aan leerkrachten. Net als in heel wat andere scholen vindt het college niet voldoende leerkrachten om alle lessen in te vullen. "Iedereen die ook maar een beetje interesse toont in een job als leerkracht laten we langskomen voor een gesprek."

Pedagogisch directeur Wim Verdeyen schetst het probleem. "Toen we in september aan het schooljaar begonnen stonden 200 van de 4000 lesuren nog open. Dat tekort hebben we vandaag kunnen terugdringen naar 80 lesuren, maar intussen zijn we wel al midden oktober. Zo erg heb ik het nog nooit meegemaakt."

In de praktijk wil dat zeggen dat sommige leerlingen sinds het begin van het schooljaar over bepaalde vakken nog niet één uur les hebben gekregen. "Het probleem situeert zich bij heel wat vakken zoals wiskunde, aardrijkskunde, godsdienst, Engels en Frans. Dat zijn dus niet alleen éénuursvakken die wegvallen, maar even goed vakken waarover bepaalde leerlingen zes of acht uur per week les horen te krijgen."

Kwaliteit blijven bewaken

De school zoekt naar eigen zeggen op alle mogelijke manieren naar nieuwe leerkrachten, maar die zoektocht kon het probleem tot nu toe nog niet volledig oplossen. "Sociale media, mond-aan-mond, via de VDAB, ... Alles proberen we om iedereen die ook maar een beetje interesse heeeft in een job als leerkracht aan te trekken. We doen zoveel mogelijk sollicitatiegesprekken, maar we stoten geregeld op het probleem dat mensen vaak niet de nodige inhoudelijke competenties hebben om een bepaald vak te geven. Ik zeg dat met alle respect. Maar we willen natuurlijk wel de nodige kwaliteit voorop blijven stellen voor onze leerlingen", aldus de pedagogisch directeur.

Meest gelezen