De nieuwe gascentrale in Tessenderlo had in de buurt van de deze bestaande centrale gebouwd moeten worden.

Vlaams minister Demir (N-VA) weigert nu ook vergunning voor gascentrale in Tessenderlo, na die in Dilsen-Stokkem

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) weigert een omgevingsvergunning toe te kennen voor de bouw van een gascentrale in Tessenderlo, in Limburg. Een eerdere weigering was er ook al voor de gascentrale in Dilsen-Stokkem. Nieuwe gascentrales moeten het voor de federale regering mogelijk maken om tegen 2025 de kerncentrales in ons land te sluiten.

BELUISTER - Waarom weigert minister Demir de vergunning voor de gascentrale in Tessenderlo? In "De ochtend" op Radio 1 legt ze het uit:

Nadat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) vorige maand de omgevingsvergunning voor de bouw van de gascentrale in Dilsen-Stokkem had geweigerd, doet ze nu hetzelfde voor die van Tessenderlo. Daar was het plan om een tweede, grotere gascentrale te bouwen op het industrieterrein Schoonhees, vlak bij de bestaande gascentrale daar.

Daar zijn drie redenen voor, zegt minister Demir. "Ten eerste is de ministeriële instructie rond stikstof verkeerd toegepast: men heeft ammoniak en stikstofoxide (NOx) samengeteld, en dat mag men maar beperkt doen."

Die strenge ministeriële instructie rond stikstof dateert van mei. Die moest er komen na een uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen - het fameuze "stikstofarrest" - dat het hele vergunningsbeleid rond stikstof in Vlaanderen op losse schroeven had gezet. 

Om vergunningen te kunnen blijven verlenen in Vlaanderen moest er een tijdelijke oplossing komen. "Het is belangrijk dat die instructie juist wordt toegepast", vindt Demir, die erop wijst dat de gascentrale van Tessenderlo zou zorgen voor een ammoniakuitstoot van 100.000 kilogram per jaar. "Dat is immens veel."

Een tweede reden is dat in de vergunning voor de nieuwe gascentrale van Tessenderlo de impact op het milieu enkel berekend is op de nieuwe gascentrale, "terwijl de Raad voor Vergunningsbetwistingen zegt dat je ook de impact voor de al bestaande gascentrale moet berekenen", stelt Demir.

Nieuwe gascentrales zijn essentieel voor de plannen van de federale regering om tegen 2025 de kerncentrales in ons land te sluiten

"Een derde reden voor de weigering van de vergunning is dat men afvalwater in het Albertkanaal wil lozen. Daarvoor is er een ongunstig advies van de drinkwatermaatschappij Waterlink, omdat dat water voor drinkwaterproductie wordt gebruikt."

Tessenderlo Group, dat de plannen had ingediend, laat in een korte schriftelijke reactie weten dat het bedrijf de beslissing van minister Demir "eerst grondig zal bestuderen alvorens te beslissen over enige verdere stappen".

Kernuitstap

Nieuwe gascentrales zijn essentieel voor de plannen van de federale regering om tegen 2025 de kerncentrales in ons land te sluiten

Hoe dan ook gaan er tegen dan 5 van de 7 dicht. Voor wat de 2 jongste kerncentrales betreft -  Doel 4 en Tihange 3 - zal het de vraag zijn of er tegen dan voldoende andere capaciteit is om stroom op te wekken. Die stroom moet in de eerste plaats komen van hernieuwbare energie, wind en zon. Gascentrales zouden de gaten moeten vullen, zodra er te weinig wind of zon is.

In totaal is er 2,3 gigawatt aan extra productiecapaciteit nodig. Die stroom zou kunnen worden opgewekt door 2 à 3 nieuwe gascentrales. Oorspronkelijk waren er 8 mogelijke plekken - 4 in Vlaanderen en 4 in Wallonië - waar die nieuwe gascentrales konden komen. 

We moeten gewoon zien dat we voldoende energie hebben, dat het betaalbaar is en dat het milieuvriendelijk is

Vlaams minister van Energie, Klimaat en Omgeving Zuhal Demir (N-VA)

In Wallonië zijn er al vergunningen afgeleverd in Seraing  en in Manage, maar daar dreigen nog beroepsprocedures van actiegroepen. De andere opties zijn centrales in Les Awirs en Amercoeur.

"Geen dogma's"

In Vlaanderen liggen nu nog de dossiers van Vilvoorde en Wondelgem op de werktafel van Demir. "Ik ga daar nog niet op vooruit lopen. Die beoordeling kan positief zijn als alles juist zit, wat effecten op milieu en de stikstofinstructie betreft. We zullen elk dossier afzonderlijk bekijken."

Het is geen geheim dat Demir en haar partij N-VA er voorstander van zijn om de jongste 2 kerncentrales langer open te houden. "We mogen niet dogmatisch zijn. En we mogen ook niet afhankelijk zijn van gas, nu je ziet dat die gasprijzen zo fors stijgen. We moeten gewoon zien dat we voldoende energie hebben, dat het betaalbaar is en dat het milieuvriendelijk is."

Federaal vs lokaal

De weigering van de vergunning is een streep door de rekening van Tinne Van der Straeten (Groen). Als federaal minister van Energie moet zij de de kernuitstap mogelijk maken tegen 2025, en daarvoor zijn gascentrales nodig. Zoniet komt de bevoorradingszekerheid in het gedrang en dreigt vroeg of laat het licht uit te gaan. Daarom gaat de minister 2 à 3 gascentrales  subsidiëren.

Opvallend is dat de lokale partijafdeling van Groen in Tessenderlo positief reageert op het nieuws dat de vergunning van de centrale in de Limburgse gemeente geweigerd is. De partij zit lokaal in de oppositie.

"Wij hebben iets te vieren", reageert lokaal Groen-voorzitter Dirk Camps. "In Tessenderlo hebben we al een groot industrieterrein met drie Seveso-bedrijven op 900 meter van de dorpskern. Bovendien hebben we daar al een gascentrale van 400 megawatt. Op een gegeven moment staat de achtertuin vol." Daarom was de lokale partijafdeling geen vragende partij voor nog meer uitstotende industrie.

Gaat de lokale afdeling van Groen hiermee niet in tegen het beleid van de eigen minister? "De minister heeft de brute pech dat er 20 jaar niets gedaan is rond het energiebeleid en dat zij nu moet kiezen tussen de pest en de cholera", zegt Dirk Camps. "Ik ben een lokaal politicus en kom op voor de belangen van de mensen van Tessenderlo. De mensen die federaal bevoegd zijn moeten hun beslissingen nemen."

"Wij hebben altijd gezegd dat op 900 meter van de dorpskern, en op 700 meter van waardevol natuurgebied geen zware industrie mag komen", houdt Dirk Camps vol:

Videospeler inladen...

Meest gelezen