Verwendung weltweit, usage worldwide

Zelfdoding op één na belangrijkste doodsoorzaak bij Europese jongeren: "Investeer in ons voor het te laat is"

Het gaat niet goed met de mentale gezondheid van jongeren in Europa. Dat meldt Unicef, het Kinderfonds van de Verenigde Naties, in het nieuwe rapport "On My Mind" na een bevraging van ruim 200.000 jongeren wereldwijd. "Het zou alarmbellen moeten doen afgaan in de Europese hoofdsteden, waarschuwt Unicef nog. "Alleen het verkeer eist meer levens van mensen tussen 15 en 19 jaar oud."

Uit het verslag blijkt dat 19 procent van de Europese jongens tussen 15 en 19 jaar te kampen heeft met geestelijke gezondheidsproblemen, en ruim 16 procent van de meisjes van dezelfde leeftijd. In België bedraagt dit cijfer gemiddeld 16 procent voor jongens en meisjes. 

"De laatste tijd is de situatie er niet op verbeterd in ons land, al is vergelijken moeilijk," zegt Philippe Henon van Unicef België. "Maar we zien een toename, bijvoorbeeld bij depressie en angststoornissen. De COVID-crisis heeft daar zeker mee te maken." 

Negen miljoen adolescenten in Europa (in de leeftijd van 10 tot 19 jaar) hebben een psychische aandoening, waarbij angst en depressie in meer dan de helft van de gevallen een rol spelen.

Vooral de zelfdodingscijfers zijn zorgwekkend. Zelfdoding is de tweede belangrijkste doodsoorzaak onder Europese jongeren. Jaarlijks stappen 1.200 kinderen en jongeren tussen 10 en 19 jaar in Europa uit het leven. Dat cijfer komt neer op drie adolescenten per dag die zich van het leven beroven.

9 miljoen adolescenten in Europa hebben een psychische aandoening

UNICEF-rapport

"De COVID-19-pandemie heeft een aantal factoren aan het licht gebracht die onze geestelijke gezondheid in gevaar brengen: isolement, spanningen binnen het gezin, inkomensverlies," zei koningin Mathilde die de presentatie van de EU-studie in Brussel bijwoonde. 

"Al te vaak zijn kinderen en jongeren hiervan de dupe. We moeten tijd, moeite en engagement investeren in de versterking en verbetering van onze gezondheids- en sociale stelsels om ieder kind toegang te geven tot geestelijk welzijn en een gelukkige jeugd."

Geert Cappelaere, directeur van het Unicef Brussels Office, zegt dat het duidelijk is wat er nodig is: "80 procent van de jongeren geven aan dat ze er het meeste behoefte aan hebben om hun verhaal kwijt te kunnen. Daarom moet het uit de taboesfeer, en moet er meer ruimte zijn om dat te kunnen doen: vrienden en ouders die een luisterend oor kunnen zijn, moeten daarom ondersteund worden. We kunnen ook nog meer investeren in gespecialiseerde centra die als contactpunt fungeren. De oplossingen kunnen soms eenvoudig zijn." 

Jongeren moeten nog meer hun verhaal kwijt kunnen, en daar moeten we op inzetten

"Investeer in ons voor het te laat is"

De conferentie vond online plaats. De koningin ging in gesprek met deskundigen, beleidsmakers maar ook met kinderen en jongeren uit België, Ierland en Spanje over (hun) mentale gezondheid.

"Dit verslag komt op een zeer belangrijk moment voor kinderen en jongeren. Investeer nu in ons, voor het te laat is. Laat ons niet de verloren coronageneratie zijn", vraagt de 17-jarige Erika uit Ierland.

"Scholen moeten zich niet alleen richten op kennisoverdracht. Het zijn ook plaatsen waar we kunnen leren om een gezonde samenleving op te bouwen. Ondersteunende programma's op school kunnen helpen om openlijk met leeftijdsgenoten te kunnen praten over wat ons stress bezorgt, over ons welzijn.... We hebben oplossingen, we moeten er alleen prioriteit aan geven en ze effectief uitvoeren," zegt de 16-jarige Elliott uit Ierland. 

Er gaat in België nu meer aandacht naar de problematiek, zegt Henon, maar het is nog onvoldoende. Meer middelen voor bijvoorbeeld zorgleerkrachten zouden welkom zijn, zegt hij. 

Scholen moeten zich niet enkel richten op kennisoverdracht

Elliott (16) uit Ierland

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.

Meest gelezen