Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Gewezen Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell overleden aan gevolgen coronavirus

Colin Powell, voormalig minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, is overleden. Powell was de eerste zwarte Amerikaan die minister van Buitenlandse Zaken werd. Hij was dat onder president George W. Bush, met wie hij mee de oorlogen in Afghanistan en Irak leidde. Dat hij de invasie in Irak verdedigde door te stellen dat dat land beschikte over massavernietigingswapens, zag hij later als een smet op zijn carrière. Colin Powell werd 84 jaar. Hij overleed aan complicaties van het coronavirus.

Colin Powell wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke afro-Amerikanen van de laatste 40 jaar. "Hij werd ook een beetje gezien als een boegbeeld van de American Dream: een kind van Jamaicaanse migranten die als eerste zwarte wist door te stoten tot de hoogste regionen van de militaire en diplomatieke wereld", zegt Amerikenner bij VRT NWS Tom Van de Weghe over hem.  

De carrière van Colin Powell startte in het leger, tijdens de oorlog in Vietnam, waar hij gewond raakte. In de jaren 80 werd hij veiligheidsadviseur van president Ronald Reagan.

Powell achter het spreekgestoelte, met links naast hem president Ronald Reagan.
1987 AP

Onder diens opvolger, George H.W. Bush, werd Powell de jongste en de eerste zwarte bevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten. In 1991 was hij de hoogste militaire leider tijdens de Golfoorlog, waarna hij erg populair werd.

Bekijk hier archiefbeelden van de Golfoorlog (1990-1991):

Videospeler inladen...

In de jaren 90 werd hij een tijdlang gezien als een groot kanshebber om de eerste zwarte president van de VS te worden. Dat gebeurde dus niet, maar Powell werd wel de eerste zwarte minister van Buitenlandse Zaken van de VS, nadat George W. Bush ("Bush junior") in 2001 president was geworden.  

Toespraak over massavernietigingswapens in Irak: "Een smet"

Powell bleef de volle vier jaar op post. Hij was een pleitbezorger van de strijd tegen terrorisme, na de aanslagen van 11 september 2001 in de VS, en leidde mee de oorlogen in Afghanistan en Irak. Dat deed hij aanvankelijk echter niet van harte.

"Powell heeft zijn naam gegeven aan de zogenoemde Powell-doctrine, namelijk dat eerst alle diplomatieke middelen moeten worden uitgeput vooraleer je aan een militaire operatie begint", duidt Tom Van de Weghe. "Die overtuiging was ingegeven door zijn ervaring in Vietnam. Na de aanslagen van 11 september stond hij dus wat geïsoleerd in de regering-Bush, tegenover de haviken die meteen de jacht wilden openen. Powell was daar tegen, hij was tegen een eenzijdige aanval. Maar uiteindelijk besloot hij toch die aanval te steunen."  

Beluister hier het gesprek met Tom Van de Weghe in "De wereld vandaag":

Dat is hem achteraf zuur opgebroken, want met name door de invasie in Irak raakte zijn reputatie ernstig bezoedeld. Tijdens een toespraak voor de Verenigde Naties pleitte Powell er op basis van valse informatie voor om Irak binnen te vallen. Hij zei dat de Iraakse president Saddam Hoessein over massavernietigingswapens beschikte, wat niet zo bleek te zijn. In een interview na zijn aftreden noemde Powell die passage "een smet" op zijn carrière.

Bekijk hier een fragment uit de bewuste toespraak uit 2003:

Videospeler inladen...

Colin Powell stond bekend als een gematigde Republikein, die zich later distantieerde van de partij. In 2008 steunde hij Barack Obama als presidentskandidaat. Ook nam hij afstand van diens opvolger Donald Trump.

Colin Powell prijst de Democraat Barack Obama als presidentskandidaat. Bekijk hier de beelden uit 2008:

Videospeler inladen...

De familie van Powell maakte zijn overlijden bekend in een mededeling op Facebook. "We verliezen een buitengewone en liefdevolle man, vader, grootvader en een groot Amerikaan", zegt ze. 

De familie vermeldt ook dat Powell volledig gevaccineerd was tegen het coronavirus. In de mededeling wordt geen melding gemaakt van onderliggende gezondheidsproblemen, maar volgens verschillende Amerikaanse media leed Powell ook aan de ziekte van Parkinson en aan een vorm van kanker die zijn immuniteit ondermijnde.

"Colin Powell belichaamde de hoogste idealen van zowel een strijders als een diplomaat", reageert president Joe Biden op het overlijden van de gewezen minister. "Hij geloofde in de belofte van Amerika omdat hij ze zelf had beleefd", verwees de president naar Powells bescheiden afkomst. "Hij wijdde een groot deel van zijn leven aan het mogelijk maken van die belofte voor zoveel anderen." 

Meest gelezen