De Maas in juli 2021
© Radio 2

Opvulwerken van erosiekuilen in de Maas van start na wateroverlast

Na een week van voorbereiding starten de opvulwerken van de erosiekuilen in de Maas. De putten, die soms 15 meter diep zijn, zijn gemaakt bij de overstromingen van afgelopen zomer. Toen werden er steentjes en zand weggespoeld door het overvloedige water. Nu worden ze opgevuld met zand en grind uit de buurt.

Het opvullen van de erosiekuilen is nodig om de dijken te beschermen. Zonder de werken zouden die kuilen alleen maar breder worden. Bij hoog water bestaat de kans dat de dijken het begeven en lopen de achterliggende huizen gevaar. De putten zijn in kaart gebracht, het gaat om 3 locaties waar er forse gaten zijn. Twee aan Nederlandse kant en een aan het veer in Meeswijk in Maasmechelen. 

Zand en grind

Oorspronkelijk zou er grind uit de Ardennen aangevoerd worden. Maar dat plan is veranderd. De voorraad was te beperkt en er is nu gekozen voor zand en grind uit de buurt van Born in Nederland. Dat is een meer streekeigen product en de vervoersafstand is kleiner. Het weggespoelde materiaal dat verderop weer aangespoeld is, wordt ook afgegraven en opnieuw in de kuilen gestort. 

Voor de werken in Meeswijk wordt het veer ruim drie weken uit de vaart genomen. Volgens projectleider François Verhoeven worden de werken daar maximaal voorbereid, om het veer niet te lang op non-actief te zetten. Toch zal het veer niet varen tussen 25 oktober en 19 november. 

Boringen in dijk Heppeneert

In Heppeneert (Maaseik) is de Vlaamse Waterweg de stabiliteit van de dijk aan de Maas aan het controleren. Tijdens de wateroverlast in juli moest de dijk er in allerijl verstevigd worden met zandzakken omdat het water er zeer hoog stond.

(lees verder onder de foto) 

Tot nog toe hebben we 6 boringen gedaan en het bleek telkens een steen te zijn die de sonar heeft gemeten

Liliane Stinissen, Vlaamse Waterweg

Op 20 plaatsen worden nu boringen uitgevoerd. Liliane Stinissen van de Vlaamse Waterweg: “We zijn begonnen om met een sonar de grond te meten. Op de plaatsen waar we iets anders zagen dan gewone grond, gaan we boringen doen. Tot nog toe hebben we 6 boringen gedaan en het bleek telkens een steen te zijn die de sonar heeft gemeten, geen holte. Er is dus geen gevaar. We hopen dat de andere boringen hetzelfde resultaat geven, en dat het daar dus veilig is.”

De resultaten zouden eind deze week bekend moeten zijn. 

Meest gelezen