Almaar minder mensen die zwaar zorgbehoevend zijn, krijgen een zorgbudget van de Vlaamse overheid

Terwijl er vorig jaar nog bijna 270.000 mensen recht hadden op een zorgbudget, zijn er dat nu 30 procent minder. Dat zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Zo’n zorgbudget van 130 euro per maand is een tegemoetkoming voor mensen die veel zorg nodig hebben. Maar door een nieuw meetinstrument om de zogeheten zorgzwaarte te berekenen, vallen heel wat mensen nu uit de boot. 

Mensen die veel zorg nodig hebben door bijvoorbeeld ernstige gezondheidsproblemen of een handicap, kunnen in Vlaanderen rekenen op een zorgbudget van 130 euro per maand. Elk jaar betalen zo'n 4,5 miljoen mensen een zorgpremie van 54 euro (of 27 euro met een laag inkomen) voor de Vlaamse sociale bescherming. Uit die pot worden dan zorgbudgetten gehaald om zorgbehoevende mensen maandelijks te ondersteunen. 

In 2020 hadden bijna 270.000 mensen recht op dat zorgbudget, nu is dat 30 procent minder

Nathalie Debast - Woordvoerder Vlaamse Vereniging Steden en Gemeenten

“In 2020 hadden bijna 270.000 mensen recht op dat zorgbudget", zo vertelt Nathalie Debast van VVSG. "Sinds 1 juni is er een nieuw systeem ingevoerd om de zorgbehoefte van mensen te onderzoeken. En dat leidt ertoe dat maar liefst 30 procent vandaag uit de boot valt die voordien wel recht op een zorgbudget had", gaat Debast verder. Omgerekend gaat die 30 procent om bijna 81.000 mensen die nu dus geen recht meer hebben op zo'n zorgbudget van 130 euro per maand. 

BelRAI Screener

Sinds 1 juni werkt Vlaanderen met een nieuw meetinstrument, de BelRAI Screener, om onder meer de zorgbehoevendheid te bepalen. "De BelRAI Screener is een wetenschappelijk gevalideerd instrument dat een breder beeld op de zorg- en ondersteuningsnoden biedt dan de vroegere Belprofielschaal", zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). 

"Op basis van de eerste maanden na de invoering stelt het Agentschap Vlaamse sociale bescherming vast dat er minder zorgbudgetten zwaar zorgbehoevenden op basis van de BelRAI screener in de thuiszorg worden toegekend dan verwacht", gaat Beke verder. Op dit moment wordt onderzocht welke redenen aan de basis liggen van deze vaststelling.  De evaluatie is al volop bezig en wordt dit jaar nog verwacht.

Volgens Debast is het belangrijk dat de kwestie zo snel mogelijk wordt aangepakt. Want wie minder geld heeft, gaat minder zorg vragen, klinkt het. "Mensen hebben behoefte aan zorg en hebben die financiële ondersteuning nodig. En het is dan ook goed dat de Vlaamse overheid bereid is om te kijken naar dat systeem", besluit Debast.

Meest gelezen