Charmeoffensief van huisartsen naar arts-specialisten: "Hou ons op de hoogte over onderzoeken bij onze patiënt"

20 huisartsenkringen in Vlaanderen en Brussel doen een oproep aan de arts-specialisten. Ze willen dat informatie over patiënten beter naar hen doorstroomt. Dat moet voorkomen dat bijvoorbeeld onderzoeken dubbel gebeuren of dat medicatie-aanpassingen niet doorgegeven worden. Omgekeerd vragen de specialisten dat de huisartsen hen óók goed op de hoogte brengen wanneer ze een patiënt doorverwijzen.

Een charmeoffensief noemen ze het zelf: 20 huisartsenkringen contacteren arts-specialisten om hen in de eerste plaats te bedanken voor alle verslagen die ze opstellen. Ze krijgen een kaartje toegestuurd met de boodschap: "Bedankt om mee het gezondheidsverhaal van onze patiënt te schrijven." Maar er is een ‘maar’. Want dat verhaal kan nog veel nauwkeuriger geschreven worden.

Dubbele onderzoeken en medicatie-verwarring

“Veel specialisten doen echt hun best, maar er zijn toch nog heel wat aandachtspunten”, vertelt Liesbeth Devreker van Artsenkring Zennevallei. “Zo geven specialisten niet altijd de aanpassingen aan de medicatie van de patiënt door, en dat kan problemen of zelfs gevaarlijke situaties veroorzaken, als de patiënt zijn medicatie niet of dubbel neemt. Een goede informatiedoorstroming zou ook veel dubbele medische onderzoeken kunnen vermijden, toch een gigantische kost voor de samenleving.”

We zouden veel dubbele onderzoeken kunnen vermijden, toch een gigantische kost voor de samenleving

Liesbeth Devreker, Artsenkring Zennevallei

De huisartsen wijzen erop dat ook de patiënt zelf op heel wat dingen kan letten. “Zo is het belangrijk dat je een vaste huisarts hebt”, zegt Devreker. “Die beheert je globaal medisch dossier, al je medische informatie dus, en dat is natuurlijk de kern van de zaak.” Daarnaast vragen de huisartsen om eerst naar hen te komen als je denkt dat je een specialist nodig hebt. “De huisarts kan doorverwijzen en bovendien een medisch verslag opstellen voor de specialist. Dat vergroot de kans dat de specialist ook een verslag terugstuurt.” En nog een tip: "check aan de ziekenhuisbalie zeker of je huisarts correct geregistreerd staat."

Specialisten kaatsen de vraag terug

Informatie uitwisselen werkt natuurlijk in twee richtingen. De huisartsen  geven grif toe dat er ook bij hen nog werk aan de winkel is. En dat beaamt de hoofdarts van het Sint-Jansziekenhuis in Brussel, Kenneth Coeneye. "We steunen de vraag van de huisartsen volledig, en omgekeerd vragen wij daarom dat zij ons óók goed informeren als ze een patiënt doorverwijzen. Nu gebeurt het soms dat we de voorgeschiedenis van de patiënt niet kennen of niet weten welke medicatie die inneemt." De boodschap van beide kanten is dus dat samenwerken loont, in het belang van de patiënt.

Meest gelezen