Vlaamse regering bekijkt of gedetacheerde leerkrachten weer les kunnen geven

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) gaat het systeem van detachering in het onderwijs herbekijken. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Bijna 1.500 personeelsleden uit het onderwijs zijn vorig schooljaar gedetacheerd, dat betekent dat ze werken voor andere organisaties maar nog wel altijd als leerkracht betaald worden door de overheid. De minister wil nu bekijken of een deel van hen kan worden teruggeroepen naar school om les te geven, om zo het tekort aan leerkrachten op te vangen.

Uit cijfers die de krant Het Laatste Nieuws opvroeg, blijkt dat er in het schooljaar 2019-2020 - dat zijn de meest recente cijfers - 1.478 personeelsleden uit het onderwijs gedetacheerd waren, goed voor 1.146 voltijdse equivalenten. 

Het gaat dan om onderwijspersoneel dat tijdelijk buiten de school werkt "aan een opdracht in het belang van het onderwijs". In totaal telt het onderwijs in Vlaanderen ongeveer 200.000 personeelsleden.

"We nemen het systeem momenteel volledig onder de loep en bekijken of elke detachering even nuttig is, dan wel of er geen nuttiger werk wacht in de klas", reageert minister Weyts. "Want, let wel: veel gedetacheerden doen echt wel heel zinvol werk voor ons onderwijs. Maar ook terugschroeven kan een optie zijn. We zijn alvast gestart met deze oefening, bijvoorbeeld bij de pedagogische begeleidingsdiensten."

Meest gelezen