Conservator Schulensbroek meet schade op na overstromingen in juli: "Nauwelijks jongen van Grauwe Klauwier"

Drie maanden na de wateroverlast in Halen en Herk-de-Stad zijn de sporen daarvan nog altijd zichtbaar in het natuurreservaat Schulensbroek. Bomen en struiken staan er dor bij. Er zit geen leven meer in de Houwersbeek en wellicht hebben de meeste jongen van de zeldzame grauwe klauwier de overstromingen niet overleefd. 

De zeldzame grauwe klauwier had de voorbije jaren zijn weg stilletjes teruggevonden naar het Schulensbroek. Dit jaar werden er zelfs 14 koppels met jongen gespot. "Maar nu, na de overstromingen, spreken de specialisten maar van 1 geslaagd broedgeval", vertelt conservator Piet Reymen. "Van de rest weten ze niets. Dat doet toch wel pijn want de grauwe klauwier is een uithangbord voor ons gebied. De populatie heeft een knauw gekregen. Of de soort zich kan handhaven, zullen we pas volgend jaar weten."

De Houwersbeek is biologisch dood, daar kan niets in leven

Uit metingen van de Vlaams Milieumaatschappij (VMM) blijkt dat het water dat in juli in het wachtbekken van het Schulensmeer terecht kwam, van heel slechte kwaliteit was. "Dat was niet alleen water van de Demer", gaat Rymen verder. "Door de overstorten is er ook veel vervuild water van woongebieden en industrieterreinen in het wachtbekken terecht gekomen." Door de afzetting van een grote hoeveelheid slib is er nog altijd geen leven in de Houwersbeek. "Door de smurrie is die beek biologisch dood, daar kan niets in leven."

Meest gelezen