FAVV en douane zitten samen in de Gentse haven.

Gentse haven opent eerste grenscontrolepost voor dierlijke producten

Voortaan kunnen de douane en het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen (FAVV) ook in Gent verpakte dierlijke producten van buiten de Europese Unie controleren. Beide diensten werden samengebracht in een gebouw in de Gentse haven. "Nu hoeven die producten niet meer eerst naar Antwerpen of Zeebrugge om daar gecontroleerd te worden", zegt CEO van North Sea Port Daan Schalck.

In de Skaldenstraat in de Gentse haven is een nieuwe grenscontrolepost. Verpakte dierlijke producten – denk aan gekoelde en bevroren vis en vlees, diervoeding van dierlijke oorsprong en dierlijke vetten – kunnen nu, dankzij die nieuwe controlepost, rechtstreeks per zeeschip in Gent aankomen en daar gecontroleerd worden. Daarnaast kunnen dierlijke producten die per zeeschip in Antwerpen toekomen, ook meteen overgeladen worden op een ander (binnenvaart)schip en vervolgens via de Schelde en het Kanaal Gent-Terneuzen naar Gent vervoerd worden, om daar in de grenscontrolepost gecontroleerd te worden. 

Minder vracht op de weg en betere service voor klanten

"Tot nu toe moest de veterinaire invoercontrole op dergelijke producten gebeuren in havens zoals Antwerpen, Rotterdam, Zeebrugge of Calais, ook al waren de producten bestemd voor lokale klanten", verduidelijkt CEO Daan Schalck. "Daarna werden die goederen dan over de weg naar Gent getransporteerd. Dat hoeft dus niet langer. We hebben er ook bewust voor gekozen om douane en FAVV op een en dezelfde locatie onder te brengen. Dat is efficiënter. Op die manier kunnen we een betere service leveren aan onze klanten."

Schalck schat dat er dagelijks een tot twee containers gecontroleerd zullen worden die anders in Antwerpen of Zeebrugge moesten gecontroleerd worden. "Dat gebeurt voor alle duidelijkheid steekproefgewijs. Niet elk pakje in elke container wordt gecontroleerd."

Foto Radio 2
Foto Radio 2

Meest gelezen