De top van de Kilimanjaro is voorlopig nog bedekt met ijs. Maar voor hoe lang nog?
Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.

Nieuw rapport slaat alarm: klimaatverandering bedreigt 118 miljoen Afrikanen tegen 2030

Extreme hitte, droogtes en overstromingen zullen tegen 2030 ruim 118 miljoen Afrikanen treffen als er geen onmiddellijke maatregelen getroffen worden. Dat blijkt uit een nieuw rapport dat de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) publiceerde naar aanleiding van de klimaatconferentie die start op 31 oktober in de Schotse stad Glasgow.  

Hoewel Afrika slechts verantwoordelijk is voor 4 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, wordt het harder getroffen door klimaatverandering dan andere continenten, schrijft het rapport. Nergens ter wereld leidt de opwarming van aarde tot zoveel ecologische, economische en sociale drama's. Mislukte oogsten, hongersnood en armoede zijn maar een aantal voorbeelden. Arme landen hebben vaak te weinig geld om de nodige maatregelen te nemen, waardoor ze de gevolgen veel harder voelen dan rijke westerse landen.

De cijfers van afgelopen jaar wijzen niet meteen op beterschap, zo blijkt ook. Want ook vorig jaar werd het opnieuw warmer in Afrika, steeg het zeeniveau er sneller dan voordien en waren er meer extreme weersomstandigheden, waarschuwt Peetteri Taalas, de secretaris-generaal van de WMO. 

Het rapport over de klimaattoestand in Afrika waarschuwt voor de impact van smeltende gletsjers in drie gebergten: het bergmassief Kilimanjaro in Tanzania, het Rwenzori-gebergte op de grens tussen Congo en Oeganda en de berg Mount Kenya in Kenia. Als het ijs op dit tempo blijft smelten, zullen de gebergtes tegen 2040 droog zijn. Dat is slecht nieuws voor de lagergelegen dorpen. De gletsjers zorgen immers voor waterstromen naar die bevolkte gebieden.

Miljoenen Afrikanen in gevaar

Volgens Taalas wijst het snelle smelten van de gletsjers op de onomkeerbare en onmiddellijke dreiging van het klimaat. De gletsjers zijn dan ook maar één van de vele gevaren die van klimaatverandering uitgaan.

De klimaatverandering laat zich nu ook al voelen in zowel West- als Oost-Afrika. Akkers liggen vaak droog of worden verwoest door sprinkhanenplagen of overstromingen. Dat laatste leidde er in 2020 toe dat meer dan 1 miljoen Afrikanen hun woonst moesten verlaten. Mensen zijn vaak te arm om zich aan te passen aan de veranderende situatie.

Bekijk hier hoe Kenia vorig jaar werd getroffen door een enorme sprinkhanenplaag:

Videospeler inladen...

Het rapport windt er dan ook geen doekjes om: als er geen onmiddellijke maatregelen volgen, zullen 118 miljoen Oost-Afrikanen die in extreme armoede leven, tegen 2030 te maken krijgen met droogtes, overstromingen en extreme hitte. De potentiële gevolgen van die veranderde weersomstandigheden zijn groot: stijgende voedseltekorten zullen niet alleen leiden tot nog meer armoede en hongersnood, maar zullen ook een invloed hebben op volksgezondheid, onderwijs en gendergelijkheid, zo klinkt het in het rapport.

De klimaatverandering zal op termijn leiden tot economische, ecologische en sociale drama's

"De klimaatverandering laat zich steeds nadrukkelijker voelen in Afrika. Op termijn zal dat leiden tot economische, ecologische en sociale drama's. We mogen niet langer wachten, we moeten nu maatregelen treffen", zegt Josefa Leonel Correira Sacko, die verantwoordelijk is voor landbouw bij de Commissie van de Afrikaanse Unie.

Investeringen kunnen levens redden

Om landen uit Sub-Sahara-Afrika van de ergste scenario's te behoeden, moeten geïndustrialiseerde landen het komende decennium jaarlijks 25 tot 43 miljard euro investeren in landen uit die regio, zo berekende de WMO.

Dankzij de investeringen kunnen de landen geld uitgeven aan weerdiensten, technische infrastructuur en waarschuwingssystemen die gevaren vroegtijdig opsporen, klinkt het bij de organisatie.

Meest gelezen