Jonas Roosens

Geen tolerantiemarge meer: op deze zeven snelwegen word je voortaan sneller geflitst

Op zeven snelwegen in ons land gaan de verkeerscamera's voortaan sneller flitsen wanneer een bestuurder te snel rijdt. Het is het eerste proefproject na de beslissing van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) in juli om de verkeersveiligheid te verhogen. Hij wil dat doen door flitscamera's en trajectcontroles altijd actief te maken, en door tolerantiemarges voor boetes af te schaffen. Wie 129 kilometer per uur of meer rijdt, krijgt een boete.

"Ons land scoort slecht op het vlak van verkeersveiligheid. Er vallen veel te veel slachtoffers in het verkeer. In 2019 steeg het aantal dodelijke slachtoffers tot 644", zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD).  Met 44 verkeersdoden per miljoen inwoners ligt het aantal verkeersdoden in ons land zelfs hoger dan het Europese gemiddelde. "Op het vlak van verkeersdoden doen wij het ook slechter dan onze buurlanden Nederland (31), Duitsland (33) en Frankrijk (39)", aldus de minister.

Om de verkeersveiligheid in ons land te verbeteren, kondigde de minister in juli al aan dat hij de pakkans van een verkeersboete zal verhogen. Tolerantiemarges zouden daarvoor verdwijnen en trajectcontroles zullen voortdurend actief zijn.

Uit onderzoek blijkt dat trajectcontroles het aantal dodelijke slachtoffers doen dalen met 56 procent. Vaste snelheidscamera’s leiden tot een vermindering van de ongevallen met 20 procent.

5 in Wallonië en 2 in Vlaanderen

Vandaag starten er zeven projecten die passen binnen dat verkeersveiligheidsplan. Vijf daarvan vinden plaats in Wallonië, waar het probleem groter is, en twee in Vlaanderen. "Het doel van deze pilootprojecten is om te meten of de politie en parket de verhoogde instroom aan dossiers kunnen verwerken indien er geen tolerantiemarges of quota worden toegepast. Justitie wordt hier extra voor ingezet. We hopen zo de verwerking te vergemakkelijken."

Het doel van deze pilootprojecten is om te meten of de politie en parket de verhoogde instroom aan dossiers kunnen verwerken

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld)

Op zeven snelwegen gaan de verkeerscamera's dus voortaan sneller flitsen wanneer een bestuurder te snel rijdt. Er zouden zo vijf keer meer boetes kunnen worden uitgeschreven.

"We gaan het personeel bij parket en rechtbanken met 75 mensen versterken", zegt minister van Justitie Van Quickenborne:

Videospeler inladen...

Tolerantiemarge versus technische marge

De tolerantiemarge voert een bepaalde snelheidsdrempel in voor het opstellen van een proces-verbaal. Wanneer de gemeten snelheid de afgesproken drempel overschrijdt, stelt de politie een proces-verbaal op en moet je dus een boete betalen. Op sommige plekken ligt die tolerantiemarge nu veel hoger dan de toegelaten snelheid op de verkeersborden. Dat komt omdat er te weinig mensen zijn bij de parketten om alle verkeersovertredingen te vervolgen. 

Bijgevolg krijgen verkeersovertreders in die zones de facto geen boete voor lichtere snelheidsovertredingen. De marges kunnen verschillen van regio tot regio. "Zo wordt een snelheidsovertreder in Brussel pas vanaf 47 kilometer per uur geflitst in een zone 30," verduidelijkte Van Quickenborne al in juli. De tolerantiemarge zal nu verdwijnen, om dit probleem op te lossen.

De technische foutenmarge van de snelheidscamera's blijft wel bestaan. Dat is een kleine marge om technische fouten van meettoestellen op te vangen, aangezien die soms een afwijking hebben. Die marge bedraagt zes kilometer per uur voor alle zones waar je maximaal 100 kilometer per uur mag rijden. Zodra de snelheidsdrempel daarboven gaat, 120 bijvoorbeeld, is de marge zes procent op die toegelaten snelheid. Concreet zal er nog altijd pas geflitst worden vanaf een snelheid van 129 kilometer per uur.

Meest gelezen