Ziekenhuizen willen personeel dat zich niet laat vaccineren kunnen ontslaan

De ziekenhuizen adviseren minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) om zorgpersoneel dat zich niet tegen covid wil laten vaccineren te schorsen en desnoods zelfs te ontslaan. Dat schrijft De Tijd en Margot Cloet van zorgkoepel Zorgnet-Icuro bevestigt dit aan VRT NWS. De vakbonden reageren misnoegd.

Eind augustus besliste het Overlegcomité van de verschillende regeringen van ons land dat het zorgpersoneel zich moet vaccineren tegen het coronavirus. Maar om dit te kunnen verplichten, moest eerst nog advies ingewonnen worden, onder meer bij de Nationale Arbeidsraad, waarin zowel de werkgevers als de vakbonden zitten.

Bij die werkgevers zit Zorgnet-Icuro, de grootste  koepel van ziekenhuizen en woonzorgcentra in Vlaanderen. Als het van deze organisatie en de rest van de Belgische ziekenhuizen afhangt, moet het zorgpersoneel zich laten vaccineren.

Geen plaats

“Wij vragen om in een wet op te nemen dat alle mensen die in de zorg werken zich verplicht moeten laten vaccineren”, bevestigt Margot Cloet, topvrouw van Zorgnet-Icuro aan VRT NWS. Wie zich niet meteen wil laten vaccineren, moet wel 2 tot 3 maanden de tijd krijgen om erover na te denken, voegt Cloet eraan toe. “Maar als ze zich dan nog niet laten vaccineren, willen we dat ze ontslagen worden.” 

Voor het zover komt, wil de zorgkoepel tijdelijk nog de arbeidsovereenkomst van eventuele vaccinweigeraars schorsen, en dit voor een periode van 6 maanden.  “In die periode kunnen ze nog nadenken of kunnen ze eventueel ander werk zoeken. Maar het is voor ons heel duidelijk dat mensen die zich niet laten vaccineren, geen plaats hebben in het zorglandschap”, klinkt het ferm.

Regering aan zet

Margot Cloet merkt wel op dat de vaccinatiegraad bij het zorgpersoneel in Vlaanderen heel hoog is - naar schatting 95 procent. “Maar het kleine beetje dat zich niet wil laten vaccineren, betekent een groot risico, zowel voor de bewoners en patiënten als voor andere medewerkers. We moeten alles op alles zetten om een vaccinatiegraad van 100 procent te krijgen bij het zorgpersoneel. Op dat vlak hebben wij een voorbeeldfunctie.”

De vakbonden kantten zich binnen de Arbeidsraad tegen de vaccinatieplicht en het voorstel om vaccinweigeraars te kunnen ontslaan. De regering van premier Alexander De Croo (Open VLD) zal uiteindelijk de knoop moeten doorhakken.

Vakbonden misnoegd

De vakbonden zijn niet tevreden met de "dreigende boodschap" van de ziekenhuizen. "We zijn vooral geschokt door het feit dat men meteen met heel zware sancties uitpakt", reageert Mark Selleslach, nationaal secretaris van ACV Puls. "Zeker op een moment dat het in de ziekenhuissector nog alle hens aan dek is. De boodschap 'We gaan je gewoon buitengooien' is dan ook zeer ongepast." 

De christelijke vakbond vindt ook dat het niet zal werken. "Volgens ons is dit niet de juiste manier om het doel te bereiken dat men beoogt. Wij denken dat er nog veel meer ingezet kan worden op sensibilisering." En, zo merkt men bij de christelijk bond op, zijn de meeste mensen in de zorgsector intussen gevaccineerd. "Het merendeel van de vaccinweigeraars doet dat omwille van medische redenen", klinkt het. 

Ook de socialistische vakbond BBTK benadrukt dat intussen in veel ziekenhuizen 99 procent van het personeel volledig gevaccineerd is. "We hebben al een groot personeelstekort, dus wij pleiten ervoor om mensen persoonlijk aan te spreken en hen te motiveren om zich alsnog te laten vaccineren in plaats van te dreigen met schorsing of ontslag", reageert Jan-Piet Bauwens, nationaal secretaris bij het BBTK.

Kan een ziekenhuis nu al vaccinweigeraars ontslaan?

Op dit ogenblik is het onmogelijk om vaccinweigeraars te ontslaan en wel om een aantal redenen, zegt Kris De Schutter, advocaat arbeidsrecht bij Loyens en Loeff. 

In eerste instantie stoot je op de grenzen van de privacy. “Je kan en mag aan een werknemer niet vragen of hij gevaccineerd is en dus mag je die informatie ook niet verwerken.” Dus iemand ontslaan om een reden die je niet mag weten, kan al niet.

Daarnaast mag je ook niemand ontslaan omwille van zijn gezondheidstoestand of om de manier waarop iemand in het leven staat. Dat zou een onredelijk ontslag zijn, zegt De Schutter. Om al die redenen is het “absoluut niet mogelijk” om iemand te ontslaan. Het is dus wachten op een wettelijk kader om dat juridisch mogelijk te maken.

Beluister hier de volledige uitleg door advocaat Kris De Schutter in "De ochtend" op Radio 1:

Personeelstekort

De zorgsector kampt zo al met groot personeelstekort. Vreest Cloet niet dat de vaccinatieplicht dit nog zal verergeren? "Vanzelfsprekend moeten we nieuwe zorgmedewerkers blijven aantrekken. Maar we zien dat de vaccinatiegraad in de zorgsector in Vlaanderen heel hoog is. Het kleine beetje - zo’n 5 procent van het zorgpersoneel - dat zich niet wil laten vaccineren, is een groot risico voor bewoners, patiënten en andere medewerkers." 

"Daarom moeten we alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat 100 procent van de mensen die in de zorgsector gevaccineerd zijn. Op dat vlak hebben we een voorbeeldfunctie."

Meest gelezen