IN KAART - Lijst met zwarte verkeerspunten in Vlaanderen groeit aan: ook in uw gemeente of stad?

Het aantal zwarte verkeerspunten in Vlaanderen is opnieuw toegenomen. Op de lijst staan nu iets meer dan 300 gevaarlijke punten, waarvan ruim 100 nieuwe. De stijging wordt vooral veroorzaakt door een toename van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers sinds 2018. Check onderaan of er één of meerdere zwarte punten in uw gemeente of stad zijn.

Het Agentschap Wegen en Verkeer houdt sinds 2018 een “dynamische lijst” bij met zwarte punten. Die lijst wordt jaarlijks aangepast, op basis van de recentste ongevallencijfers. 

Waar er vorig jaar nog 287 zwarte punten op de lijst stonden en 133 punten werden aangepakt, is het aantal zwarte punten dit jaar verder gestegen naar 302. “Dat is een heel hoog aantal”, geeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters toe. “Dat aantal is verbonden aan de data van de verkeersongevallen en die zijn niet goed.”

We scoren niet goed op vlak van verkeersveiligheid in Vlaanderen. Het aantal zwarte verkeerspunten is dit jaar opnieuw toegenomen:

Videospeler inladen...

Hoe berekend?

Een verkeerspunt wordt als zwart aangekruist op basis van de zware ongevallen die er de afgelopen twee jaren zijn gebeurd. Voor elk dodelijk slachtoffer krijgt een kruispunt vijf punten, voor elk zwaargewond slachtoffer drie punten en voor elke lichtgewonde één punt.

Bovendien wordt sinds 2019 een andere berekeningswijze gebruikt voor de kwetsbare weggebruikers (fietsers, bromfietsers en voetgangers). Voor die weggebruikers wordt een verhogingsfactor van 1,7 toegepast.

Op basis van die cijfers werden dit jaar 101 nieuwe gevaarlijke punten opgenomen ten opzichte van 2020. Dat komt vooral door het gestegen aantal dodelijke verkeersslachtoffers sinds 2018 en “in het bijzonder het aandeel voetgangers en fietsers hierin”, zegt minister Peeters.

Kwetsbare weggebruiker

De minister zegt dat ze daarom in haar verkeersveiligheidsplan voor de komende jaren de focus op de kwetsbare weggebruiker legt, “want we willen echt een kentering krijgen in de cijfers. 

Concreet gaat het hierbij om voetgangers, fietsers, bromfietsers en steppers. Om het aantal slachtoffers bij die weggebruikers terug te dringen, worden onder andere de fietsroutes naar de scholen en de directe schoolomgevingen aangepakt, “Maar we zetten ook in op conflictvrije kruispunten, veilige oversteekplaatsen en dergelijke meer.”

Peeters zegt dat ze de 302 zwarte punten zo snel mogelijk wil wegwerken. “72 procent daarvan zullen we al heel snel wegwerken, maar soms moeten er bij de herinrichting van kruispunten ook nutsleidingen aangelegd worden en duurt het allemaal iets langer. Maar dan vraag ik om toch een aantal versnelde veiligheidsmaatregelen uit te voeren om de verkeersveiligheid te verbeteren.”

Zwarte punten in uw gemeente?

Op onderstaande kaart kan je nakijken of er zwarte punten in uw gemeente zijn: klik op je gemeente of vul je gemeente in in het zoekveld.

Of zoek in de tabel naar jouw stad of gemeente.

Meest gelezen