Opnieuw erkenningen geloofsgemeenschappen mogelijk

Het Vlaams Parlement heeft woensdagavond het licht op groen gezet voor het nieuwe erkenningsdecreet voor lokale geloofsgemeenschappen. Het decreet maakt een einde aan een jarenlange impasse waarin er geen lokale geloofsgemeenschappen erkend werden. 

Meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD en oppositiepartij Vooruit stemden voor, oppositiepartij Groen onthield zich en Vlaams Belang en PVDA stemden tegen. De Vlaamse regering keurde vorig jaar al een ontwerpdecreet goed waarmee opnieuw geloofsgemeenschappen kunnen worden erkend. Daarmee komt er een einde aan de erkenningsstop die voormalig minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) in 2017 had ingevoerd. 

Het nieuwe decreet legt onder meer vast wat er van lokale geloofsgemeenschappen verwacht wordt in ruil voor ondersteuning. De lokale geloofsgemeenschappen krijgen daarmee meer rechtszekerheid. Maar de erkenning is ook niet vrijblijvend. Zo komt er bijvoorbeeld een verbod op buitenlandse inmenging en buitenlandse financiering. "We richten een informatie- en screeningsdienst op die hierop toeziet, maar die lokale geloofsgemeenschappen ook kan beschermen tegen onterechte kritiek", zegt bevoegd minister Bart Somers. 

Toekomstige erkenningsaanvragen moeten een traject van vier jaar doorlopen waarin ze grondig gescreend worden door een nieuwe screening- en inspectiedienst. In de laatste rechte lijn is de regelgeving nog aangepast zodat bestaande erediensten bijvoorbeeld enkel kunnen gecontroleerd worden als er zwaarwichtige aanwijzingen zijn van tekortkomingen. Ook op andere punten is het decreet nog bijgeschaafd. Zo is het hebben van minstens 200 leden geschrapt voor bestaand erkende eredienstbesturen.

Minister Somers wil graag zo snel mogelijk starten met het nieuwe decreet en de bijhorende screenings- en inspectiedienst. De Open VLD-minister heeft er geen geheim van gemaakt dat hij het dossier van de moskee in Heusden-Zolder (de moskee die volgens een rapport van de Staatsveiligheid een "belangrijke rol" speelt bij het verspreiden van extremistische ideeën in Limburg, red.) liefst volgens het nieuwe decreet wil behandelen.

Oppositiepartij Vlaams Belang vindt dat het nieuwe decreet alle geloofsgemeenschappen over dezelfde kam scheert, terwijl er alleen problemen zijn met de islam, zegt voorzitter Tom Van Grieken. Bovendien blijft buitenlandse financiering, en dus beïnvloeding, nog altijd mogelijk. Als de Vlaamse regering de erkenning van een moskee intrekt, dan moeten niet alleen de subsidies worden stopgezet, maar moet de moskee ook meteen worden gesloten, vindt Van Grieken. 

In "Terzake" antwoordt minister Somers op de kritiek van Tom Van Grieken:

Videospeler inladen...

Meest gelezen