fotografie peter Hilz (C)

Jongeren vanaf 16 jaar mogen voortaan stemmen bij de Europese verkiezingen

Bij de volgende Europese verkiezingen zullen ook jongeren vanaf 16 jaar hun stem mogen uitbrengen. Dat heeft de federale ministerraad beslist in een nieuw wetsontwerp. Het moet wel nog goedgekeurd worden door het parlement. België is het vierde land in Europa dat het stemrecht uitbreidt naar de leeftijd van 16 jaar.

Bij de volgende Europese verkiezingen in 2024 zullen jongeren vanaf 16 jaar al mogen stemmen. Dat heeft de ministerraad beslist. Het gaat om een voorontwerp dat nu naar de parlementaire fracties wordt gestuurd. Het is het parlement dat de nieuwe wet uiteindelijk moet goedkeuren. Daarmee komt België na Oostenrijk, Griekenland en Malta, als vierde land tegemoet aan de vraag van de Europese Unie om jongeren vanaf zestien jaar de kans te geven om te stemmen. Nu is er bij ons stemrecht vanaf 18 jaar. 

Je zou vanuit scholen discussies moeten organiseren, zodat elke jongere mee is

Silke Goubin (KU Leuven)

Zo zullen 270.000 jongeren met de Belgische nationaliteit of die van een andere EU-lidstaat kunnen stemmen. Ze moeten op de dag van de verkiezingen zestien of zeventien zijn en in België wonen. Ook bijna 13.000 Belgen van zestien en zeventien die in het buitenland wonen, zullen mogen stemmen. Hiertoe moeten de jongeren zich wel voorafgaand inschrijven in het kiesregister.

Alle jongeren mee

Politicoloog Silke Goubin (KU Leuven) deed onderzoek naar stemgedrag bij jongeren en is voorstander van de uitbreiding van het stemrecht van 18 naar 16 jaar. "Het is een goed idee, omdat we weten dat het hun politieke interesse, en ook stemparticipatie op latere leeftijd positief beïnvloedt", aldus Goubin. 

"Maar we weten ook dat het vaker bevoorrechte jongeren zijn die dan gaan stemmen. Jongeren met ouders die al politiek geïnteresseerd zijn, of jongeren met rijkere ouders. Je zou vanuit de scholen dan ook discussies moeten organiseren, zodat elke jongere mee is en een geïnformeerde beslissing kan maken."

Goubin vindt ook dat er moet nagedacht worden over de uitbreiding op andere politieke niveaus. Opnieuw, want er werd op het politieke niveau vroeger al over gediscussieerd. "We weten dat het Europese niveau het niveau is waar mensen zich het minst een beeld bij kunnen vormen. Als we willen dat het stemrecht bij jongeren een invloed heeft op hun politieke interesse en participatie, zouden we het ook moeten invoeren op het federale of lokale niveau hier bij ons", aldus Goubin. 

Vlaamse Jeugdraad: "Is maar eerste stap"

De Vlaamse Jeugdraad is blij met de uitbreiding van het stemrecht van 18 naar 16 jaar voor Europese verkiezingen. "Maar het is maar een eerste stap naar een uitbreiding die er ook op federaal, regionaal en lokaal niveau zou moeten komen", zegt Alpha Vuylsteke, de EU-vertegenwoordiger van de Vlaamse Jeugdraad. 

"En er zou ook wel een informatiecampagne bijmogen, bijvoorbeeld vanuit de scholen, bijvoorbeeld in de vorm van een lessenreeks burgerparticipatie", aldus Vuylsteke nog.

Meest gelezen