Google Street View

As stemt tegen grote fusie van sociale huisvestingsmaatschappijen in Limburg: "Nabijheid is net belangrijk"

De gemeente As vindt de plannen voor 1 grote sociale huisvestingsmaatschappij in Limburg geen goede zaak. Zo kan je geen woonbeleid op maat van een gemeente en haar inwoners voeren, zegt burgemeester Tom Seurs (Voluit). Op de gemeenteraad werden de fusieplannen niet goedgekeurd

Momenteel zijn er nog 19 sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren in Limburg. Maar begin september kondigden de 4 grootste polititieke partijen in Limburg aan dat ze willen samensmelten tot 1 grote maatschappij. Maar As is daar tegen. "Sociaal woonbeleid in regie van lokale besturen is een decretaal uitgangspunt.  Maar hoe groter de afbakening van het gebied, hoe minder aandacht er zal zijn voor maatwerk op maat van de gemeente en haar inwoners.”

De burgemeester van As pleit voor 3 huisvestingsmaatschappijen in Limburg, omdat er ook plannen op tafel liggen om Limburg op te splitsen in 3 regio's: Noord-Limburg, Zuid-West-Limburg en Oost-Limburg. Maar tegen die opdeling in regio's zijn er veel tegenkantingen. De Vlaamse regering schuift de beslissing daarover al een half jaar voor zich uit.

 

Meest gelezen