arie kievit

IN GRAFIEK - Ongevaccineerden lopen tot 10 keer meer kans op ziekenhuisopname 

Mensen die niet gevaccineerd zijn tegen het coronavirus lopen een veel hoger risico om besmet te raken en in het ziekenhuis te belanden. Dat blijkt uit cijfers die coronacommissaris Pedro Facon vanmorgen heeft voorgesteld op de wekelijkse persbriefing. De conclusie is op zich niet nieuw, maar het is wel het eerste rapport met vaccinatiegegevens van de coronapatiënten in de ziekenhuizen.

Sinds twee weken registreren ziekenhuizen in ons land de vaccinatiestatus van coronapatiënten. Op basis daarvan is nu een eerste analyse uitgevoerd. Daarbij moet er wel rekening mee gehouden worden dat de gegevens nog beperkt zijn en dat de aantallen voor sommige categorieën klein zijn. We moeten dus voorzichtig zijn met conclusies, zo luidt het.

In absolute cijfers waren er 614 nieuwe hospitalisaties de voorbije week. 55 procent was gevaccineerd. Dat is op zich niet verbazend, want de groep gevaccineerden is nu eenmaal veel groter dan de groep ongevaccineerden. Het zijn vooral de ouderen die in het ziekenhuis belanden. "Drie kwart waren 65-plussers en 60 procent was 75-plusser. Op de dienst intensieve zorg ging het om een 60-tal gevaccineerden, maar ook hier ging het om 70 procent 65-plussers", aldus Pedro Facon.  

Volgens de coronacommissaris bieden de vaccins 90 procent bescherming tegen ernstige ziekte of hospitalisatie en 70 procent tegen besmetting. "De vaccinatie-effectiviteit voor covidvaccins ligt bijzonder hoog, zeker ook in vergelijking met andere vaccins. Maar de immuniteit neemt af na een zekere tijd, zeker voor wie 65+ is en een verminderde immuniteit heeft, is de bescherming iets minder. Dat heeft ons ook aangezet tot het voorzien van een derde dosis."

Hoe moet je de cijfers interpreteren?

De grafiek hierboven maakt duidelijk dat ongevaccineerden een hoger risico lopen om in het ziekenhuis belanden na een coronabesmetting. Per 100.000 gevaccineerde Vlamingen tussen 18 en 64 waren er afgelopen week 0,9 hospitalisaties vanwege covid. Verhoudingsgewijs waren dat er in een groep van 100.000 ongevaccineerden 9,8. Wie zich niet laat vaccineren loopt dus tot 10 keer meer kans om in het ziekenhuis te belanden. 

Bij de 65-plussers is dat risico 3 à 4 keer hoger. De vaccins doen nog wel hun werk, maar de kans op hospitalisatie wordt ook voor gevaccineerden groter. Linksboven in de grafiek kan je selecteren tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

Wat zeggen deze cijfers?

Ook bij de besmettingen vallen de grote verschillen tussen gevaccineerd en ongevaccineerd op, toch bij de jongere bevolkingsgroepen. Ook gevaccineerden kunnen nog besmet raken, maar verhoudingsgewijs gebeurt dat dus vaker bij ongevaccineerden. 

Bij de ouderen is het verschil tussen gevaccineerden en ongevaccineerden beperkt. In Vlaanderen en Brussel ligt het aantal positief geteste gevaccineerden zelfs lichtjes hoger. "Ook dat is op zich niet vreemd. Er is behoorlijk wat meer contactgedrag onder de 65-plussers, ook bij gevaccineerden. Daardoor zijn er meer doorbraakinfecties", aldus Facon. Hij wijst ook naar de afnemende immuniteit in de maanden na vaccinatie. Positief is wel dat bij de ouderen het aantal besmettingen veel lager ligt dan bij de jongeren.

Een belangrijke kanttekening: voor de besmettingen is het moeilijker om niet-gevaccineerden en wel gevaccineerden te vergelijken. Beide groepen hebben een ander profiel en een ander contactgedrag, zo luidt het. Het is bijvoorbeeld aannemelijk dat wie zich niet laat vaccineren ook minder geneigd zal zijn om zich te laten testen. De ziekenhuisopnames geven dan een beter beeld.

Meest gelezen