Stad Leuven

Kudde schapen op  Kesselberg in Leuven: "Heide op natuurvriendelijke manier onderhouden"

De stad Leuven zet op de Kesselberg tijdelijk een kudde van 25 schapen in om de heide op een natuurvriendelijke manier te beheren. Ze eten de grassen die tussen de heide groeien weg, waardoor de heide en ook andere plantjes weer de kans krijgen om te groeien.

De schapen grazen op korte tijd in een verplaatsbaar raster hun graasgebied af, om daarna naar een volgend stukje te verhuizen. Deze methodiek heet druk- of stootbegrazing omdat de schapen heel doelgericht en intensief stukken begrazen. 

De stad koos voor deze methode omdat ze het minst ingrijpend is voor de natuur. “Een andere mogelijkheid is om de grassen weg te branden of de volledige bovenste vegetatielaag weg te halen (plaggen). Dat is wat in het verleden vaak gebeurde. Maar wij kiezen nu voor begrazing, een methode die al eeuwenlang zijn nut bewezen heeft om voorzichtig om te gaan met grassen en heide”, zegt schepen van Openbaar groen,  Lalynn Wadera (Vooruit).

Stad Leuven

De schapen zijn van een herder die zijn kudde tijdelijk op de Kesselberg laat grazen."Als alles goed verloopt, zijn de schapen tegen eind november klaar op de Kesselberg. Zo heeft de heide de tijd om te herstellen en te kiemen.", zegt Wadera. "Normaal krijgen we in de loop van de volgende jaren een meer diverse en dichter begroeide heide op de Kesselberg. Het zal er terug mooi paars kleuren.”

Meest gelezen