www.reclamos.be

Officiële opening van het data-instituut dat ons al anderhalf jaar de verspreiding van corona uitlegt

Meer dan een jaar later dan voorzien, heeft de UHasselt vandaag haar Data Science Institute gelanceerd. “Door corona hebben we onze ceremoniële start moeten uitstellen, maar door de pandemie heeft ons instituut wél meteen haar grote meerwaarde kunnen tonen”, zegt prof. dr. Niel Hens. Het instituut reikte bij die gelegenheid ook drie eredoctoraten uit aan succesvolle onderzoekers binnen datawetenschappen. 

Het instituut bestaat al twee jaar. "We hebben het nooit officieel kunnen lanceren omwille van de corona-pandemie", vertelt prof. dr. Niel Hens. "Wat wel ironisch is want net met de pandemie hebben we bewezen waarom zo'n instituut nodig is en waartoe we in staat zijn door de krachten te bundelen van verschillende onderzoeksdomeinen en onderzoekers." 

Het zijn vooral de professoren Geert Molenberghs en Niel Hens die het afgelopen jaar naar voor traden met hun analyses, maar Niel Hens benadrukt dat achter hen een heel team van gedreven onderzoekers schuilgaat dat dagelijks informatie gaart en nieuwe inzichten vergaart. Het instituut heeft heel wat internationale samenwerkingsverbanden. "We werken vanuit de Universiteit Hasselt maar van hieruit bestrijkt ons netwerk de hele wereld, tijdens de pandemie is dat belangrijk gebleken en zeker op andere onderzoeksdomeinen zal dat belangrijk blijven om die internationale contacten te hebben", licht Niel Hens toe.

Onze onderzoekers brengen niet alleen infectieziekten in kaart, maar kunnen dat ook voor waterstanden doen

Vice-rector Ken Haenen, UHasselt

Het Data Science Institute is natuurlijk meer dan enkel het in kaart brengen van infectieziekten. “Data Science ligt op de grens van verschillende disciplines. Levenswetenschappen is één van de hoofdfocussen voor het instituut, maar onze onderzoekers gebruiken hun expertise ook in bijvoorbeeld milieuonderzoek waarbij ze waterstanden van rivieren en beken in kaart brengen of zijn bezig met toepassingen binnen artificiële intelligentie”, zegt Ken Haenen, vicerector Onderzoek aan UHasselt. 

Het Data Science Instituut bundelt dus de krachten door mensen en kennis binnen datawetenschappen samen te brengen en wil de bestaande samenwerkingen met de overheid, onderzoeksinstellingen, bedrijven en organisaties versterken en nieuwe samenwerkingen aan te gaan. 

Eredoctoren in de datawetenschappen

Tijdens de officiële start van het DSI verwelkomde UHasselt ook drie nieuwe eredoctoren. Prof. dr. ir. Jan Rabaey, professor emeritus aan de UC Berkeley (USA)  wordt beschouwd als ‘de Vlaamse vader van de iPad’, draadloze elektronica en is expert neurotechnologie. Ook prof. dr. Dipak Kalra, expert dataveiligheid in de gezondheidszorg, kreeg een eredoctoraat. Hij is professor Health Informatics aan het University College London en is een internationale autoriteit op het gebied van elektronische gezondheidsinformatie en de inbedding hiervan in de gezondheidszorg. Tenslotte kreeg ook prof. dr. William Cleveland een eredoctoraat omdat hij wordt beschouwd als de grondlegger van datawetenschappen, zoals die vandaag gebruikt worden. Hij is ook expert op het gebied van datavisualisatie. 

Meest gelezen