Pelt wil met dorpsdebatten het gebruik van zijn ruimte tegen 2050 in een plan gieten

Pelt werkt aan een langetermijnvisie op ruimte in de gemeente. Onder de naam 'Peltorama 2050' is een traject gestart waarin ook de bevolking betrokken wordt. Dat gebeurt onder meer met dorpsdebatten waarvan het eerste gisteravond in Palethe, in Overpelt plaatsvond.

Pelt is de eerste gemeente in Limburg die – in navolging van het Ruimtepact 2040 van de provincie – begint aan de uitwerking van een verregaande ruimtelijke strategie. Volgens het gemeentebestuur is het daarvoor nu het moment bij uitstek. Klimaatverandering, demografie en verlies aan biodiversiteit zijn immers uitdagingen die ook belangrijke gevolgen op de ruimte hebben. Daarnaast zijn er de grote veranderingen op het vlak van mobiliteit in de komende jaren:  het doortrekken van de Noord-Zuidverbinding, de komst van de trambus,  de verplaatsing van de treinhalte Overpelt en de uitbouw van een mobiliteitsknooppunt voor heel de regio.

Pelt als hotspot

Pelt wil daarbij zijn bevolking raadplegen. Er is al eens een inspraakmoment geweest rond de eerste plannen en nu kunnen de inwoners van de verschillende deelkernen in gesprek gaan met de gemeente in dorpsdebatten. “Onze gemeente is in Noord-Limburg dé hotspot voor zorg, onderwijs en werkgelegenheid, maar ook steeds meer van natuurbeleving en toerisme", aldus burgemeester Frank Smeets (CD&V). "Daardoor wordt de bouwdruk groter, maar ook de behoefte aan open ruimte. Met Peltorama 2050 willen we de uitdagingen aangaan die daaruit voortvloeien."

"Vooral de groene en leefbare omgeving ligt mij na aan het hart", vertelt zegt Anita uit Overpelt-Centrum die aan het eerste dorpsdebat deelnam. "Het is wel complex maar ik denk dat je je stem moet laten horen als je impact wilt hebben op het hele gebeuren. We vinden ook dat ze als ze dingen uitvoeren, dat ze het goed doen, en geen half werk." Maar er klonk ook kritiek. "We hebben het gevoel dat er nog rivaliteit is tussen Overpelt, Neerpelt en Sint-Huibrechts-Lille", zegt Jos die zelf in Sint-Huibrechts-Lille woont en vindt dat zijn dorp geregeld achtergesteld wordt. 

Ideaal nu fusie achter de rug is

"We laten de mensen in groepen de verschillende deeldorpen onder de loep nemen en hopen dat daar mooie ideeën uitkomen die we volgend voorjaar in het voorontwerp kunnen opnemen", licht schepen van Ruimtelijke Planning Jaak Fransen (CD&V) toe. "Ook het feit dat we de fusie pas achter de rug hebben, maken dit tot een ideaal moment om aan de slag te gaan."

Meest gelezen