Kan je van sollicitanten in de zorgsector eisen dat ze gevaccineerd zijn? "De vraag is hoe absoluut privacy is"

Kan het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) sollicitanten weigeren als die niet gevaccineerd zijn? Dat is niet zo duidelijk, zeggen specialisten. De christelijke vakbond stelt zich er wel vragen bij.

Sinds september neemt het ZNA, het grootste ziekenhuisnetwerk van ons land, alleen nog nieuwe mensen aan als die gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Maar mag dat zomaar? Want federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil wel nog dit jaar een wet die zorgpersoneel verplicht om zich te laten vaccineren, maar die wet is er op dit ogenblik nog niet.

Bovendien is er mogelijk ook een probleem op het vlak van privacy. De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), die over de privacyregels in ons land waakt, had al aangegeven dat iemands vaccinatiestatus onder diens gezondheidsgegevens valt. En daar mag niet zomaar naar gevraagd worden. "Anderzijds is het wel zo dat de GBA alleen naar het aspect privacy kijkt", zegt Jan Vanthournhout, specialist arbeidsrecht bij HR-dienstverlener SD Worx. "Welzijn op het werk en de bezorgdheid voor het zorgpersoneel zijn ook factoren, waar de GBA geen rekening mee houdt. Vanuit het standpunt van de werkgever is het wel logisch dat die dat ook als argumenten meeneemt. En anderzijds is het ook zo dat er ook vanuit juridische hoek meer en meer kritiek komt op dat standpunt van de Gegevensbeschermingsautoriteit."

De christelijke vakbond ACV is alleszins verbaasd door de beslissing van de directie, zegt Wouter Bernaerts. "Dit is helemaal niet doorgesproken met ons. We betreuren dat de ZNA-directie zich wil profileren op deze manier. We begrijpen het ook niet goed, het is een probleem waar we op de werkvloer niet mee geconfronteerd worden. Wij willen vooral onze vacatures ingevuld zien en extra mensen aan boord krijgen. 95 procent van het personeel is op dit ogenblik gevaccineerd. Een driehonderdtal mensen kiest ervoor om zich niet te laten vaccineren. Deze maatregel verhoogt de druk op hen, terwijl wij liever een genuanceerde en serene discussie willen voeren. Daar hebben wij als vakbond ook onze plicht gedaan om mensen te overtuigen om zich te laten inenten."

Al minstens één sollicitant weggestuurd

Bernaerts zegt dat hij minstens één sollicitant kent die al geweigerd is bij gebrek aan vaccinatie. "Er is helemaal geen wettelijk kader om die mensen te weigeren, dus ik vraag me af hoe men dit kan volhouden. Als er een wettelijk kader komt voor alle ziekenhuizen, dan is dat iets anders. Maar één ziekenhuis dat hier de leiding neemt, dat vinden we echt niet nodig."

Betekent dat dat afgewezen sollicitanten gelijk zouden kunnen krijgen van de arbeidsrechtbank? Jan Vanthournhout durft het niet te zeggen: "Dat zal voer voor discussie zijn. Fundamenteel zal de rechter moeten oordelen: wat is hier het belangrijkste? Het recht op privacy van dat individu, of de schending van die privacy omdat er een vitaal belang op het spel staat?" Volgens hem zijn juristen het daar op dit ogenblik nog niet over eens: "Een vaak gehoorde mening is dat die vraag van ZNA in strijd is met de privacywetgeving, maar je zou evengoed kunnen zeggen dat er vitale belangen op het spel staan, die gevrijwaard moeten worden. En tegelijk loopt het ZNA wat vooruit op reglementering die er gaat komen, wat ook een factor kan zijn."

De vakbond wil het punt zo snel mogelijk op de agenda van de ondernemingsraad zetten, om er opnieuw met de directie over te spreken.

Meest gelezen